Uncategorized

Skolotāja Vita Kreicberga izvirzīta Ekselences Balvai 2018

21. februārī, Latvijas Universitātē tika pasniegtas Ekselences balvas matemātikas, ekonomikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājiem. Starp balvai izvirzītajiem skolotājiem bija arī Rīgas Doma kora skolas matemātikas skolotāja Vita Kreicberga. Visas dienas garumā 25 balvai izvirzītie skolotāji darbojās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, veicot metodiskos uzdevumus, veidojot stundu plānus un vadot mācību stundas jauniešiem. Skolotāju sniegumu katrā zinātnes nozarē vērtēja īpaša žūrija piecu pārstāvju sastāvā.

Sveicam skolotāju Vitu Kreicbergu ar ieguldītā darba augļiem un nomināciju Ekselences balvai!

 

Skolotāju Ekselences balvas laureāti:

Fizika – Ilgonis Vilks (Jūrmalas Alternatīvā skola)
Ķīmija – Agnese Freiberga (Jelgavas Valsts ģimnāzija)
Bioloģija – Līga Ragaine (Madonas Valsts ģimnāzija)
Matemātika – Aleksandra Ivanova (Zvejniekciema vidusskola)
Ekonomika – Agnese Slišāne (Ogres 1. vidusskola)