Uncategorized

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings 2022

Publicēti Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingi par audzēkņu sasniegumiem 2022. gada centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un dabaszinībās, kā arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā. Rezultāti tiek dalīti četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.

Rīgas Doma kora skola, kategorijā “Specializētās vidējās mācību iestādes”, starp 81 skolu saņēmusi šādus novērtējumus:

  • Nominācijā “Kopvērtējums” – 2. vieta;
  • Nominācijā “Latviešu valoda” – 2. vieta;
  • Nominācijā “Angļu valoda” – 2. vieta;
  • Nominācijā “Vēsture” – 2. vieta;
  • Nominācijā “Dabaszinības” – 3. vieta;
  • Nominācijā “Matemātika” – 10. vieta.

Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks izsaka sirsnīgu pateicību ikvienam skolas pedagogam par ieguldīto darbu audzēkņu izglītošanā, īpaši latviešu valodas skolotājām Zandai Gertnerei-Klicenko, Ivetai Vīdušai, angļu valodas skolotājai Ievai Ernštreitei, vēstules skolotājiem Ilzei Jākobsonei, Sarmītei Andžānei, Artim Bukam, dabas zinību skolotājām Inesei Beķerei un Vēsmai Sūnai, matemātikas skolotājiem Rihardam Adovičam, Ingai Ducenai un Vitai Kreicbergai!