Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • X Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Elza Cerbule 3. vieta

Paldies skolotājai Irēnai Monastriskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • 3. Starptautiskais vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu jauno kordiriģentu konkurss

Rihards Lapiņš 1. vieta
Artūrs Švarcbahs 5. vieta
Elizabete Laura Porgante 6. vieta
Jēkabs Krists Kalniņš speciālbalva par labāko lielās formas skaņdarba interpretāciju

Paldies skolotājiem Valdim Bernhofam, Airai Birziņai, Mārtiņam Klišānam, Jurģim Cābulim, Rūdolfam Bērtiņam, Initai Kamarūtei, koncertmeistarēm Ilzei Fominai, Līgai Paeglei, Veronikai Rinkulei, Jeļenai Bugajenko un Lienei Andretai-Kalnciemai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind 2019″

Evelīna Marta Liepiņa 1. vieta II grupā

Paldies skolotājai Vitai Zemturei un koncertmeistarei Kristīnei Šmitei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkurss “Competition Ventspils groove”

Klāvs Ābols labākais pianists
Kristap’s Band II vieta
IV kursa džeza ansamblis II vieta
I kursa džeza ansamblis pateicība
III kursa džeza ansamblis pateicība
Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris pateicība

Paldies skolotājiem Madaram Kalniņam, Dāvim Bindemanim, Tālim Gžibovskim, Normundam Piesim, Zigmundam Žukovskim un Unai Stadei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss

Viktorija Veldre 1. vieta
Roberta Kumsāre 3. vieta
Katrīna Paula Felsberga 1. vieta

Paldies skolotājām Kristīnei Circenei, Ingai Grantei, Ancei Purmalei un koncertmeistarēm Ritai Poļakai, Tatjanai Semjonovai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Iecavas mūzikas un mākslas skolas Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss

8.-9. klases komanda II vieta
Agate Grīnhofa
Paula Enija Treilona
Alma Kalniņa
Katrīna Anna Verhoustinska

Paldies skolotājām Jūlijai Jonānei, Ilzei Jankevicai un Ilzei Vildei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!