Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Profesora Cipariņa klubs

Viesturs Spūlis 1. vieta

Pateicamies pedagoģei Vitai Kreicbergai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

  • Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde

Viesturs Spūlis 1. vieta
Odeta Lazdiņa 
3. vieta
Katrīna Anna Verhoustinska atzinība

Pateicamies skolotājām Vitai Kreicbergai un Aldai Trokšai par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!