Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • XV Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”

Keita Stupele I pakāpe
Olivers Veldre I pakāpe un atzinība par labāko latgaliešu tautas dziesmas izpildījumu
Elizabete Bele II pakāpe
Terēze Anna Pogiņa III pakāpe
Izabella Rubule IV pakāpe

Pateicamies pedagoģei Kristīnei Circenei un koncertmeistarei Dignai Markulei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!