Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss

Elīza Ziemele-Šneidere atzinība
Roberts Mārtiņš Kasperovičs atzinība

Pateicamies pedagoģei Diānai Bergmanei un Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • VIII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Bruno Rihards Porgants 1. vieta
Paula Saleniece 3. vieta un speciālbalva par labāko brāļu Mediņu skaņdarba atskaņojumu
Adele Stafecka atzinība

Pateicamies pedagoģei Diānai Bergmanei un Sarmītei Ārentai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • Rīgas pilsētas 19. mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības olimpiāde 8.-9. klasēm

Agate Grīnhofa 2. vieta
Toms Dejus 3. vieta

Pateicamies pedagogiem Elitai Lazdiņai un Jānim Gaiķim par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

  • Atklātais angļu valodas konkurss 7. klašu grupā

Katrīna Anna Verhoustinska 3. vieta
Alma Kalniņa 3. vieta

Pateicamies pedagoģei Irēnai Ārgalei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Alfrēda Kalniņa Jauno vokālistu konkurss

Patriks Kārlis Stepe 3. vieta

Pateicamies pedagoģei Valdai Tračumai un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!