Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes 2. posms 8. – 12. klasēm

Agate Grīnhofa 2. vieta
Toms Dejus 3. vieta

Pateicamies pedagogiem Elitai Lazdiņai un Jānim Gaiķim par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

  • 23. Starptautiskais jauno pianistu konkurss

Elza Cerbule 1. vieta

Pateicamies skolotājai Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • Rīgas pilsētas 44. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posms 8.-9. klasēm

Ance Zirnīte 3. vieta

Pateicamies skolotājai Zandai Gertnerei – Klicenko par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!

  • Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši”

Patriks Emīls Dzenītis 1. vieta
Renārs Petrovskis 2. vieta
Valters Veckaktiņš 2. vieta
Oskars Kalniņš 3. vieta

Pateicamies skolotājai Anitai Šalhai, Ilonai Poikānei, Kristīnei Barkovskai un koncertmeistarei Ritai Poļakai un Ingrīdai Kalniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!