Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • XV Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss

Keita Stupele 1.vieta A grupā
Eduards Jansons 3.vieta B grupā
Olivers Veldre 3.vieta B grupā
Oskars Kalniņš 2.vieta C1 grupā
Viktorija Veldre 3.vieta C1 grupā
Rūdolfs Riekstiņš 3.vieta C1 grupā
Rihards Linde nominācija “Cerību putns” B grupā
Edvards Pavļuts 3.vieta B grupā

Īpaši apsveicam skolotāju Ilonu Poikāni ar iegūto apbalvojumu Gada pedagogs!

Izsakām pateicību pedagogiem Kristīnei Barkovskai, Dainai Libauerei, Kristīnei Circenei, Ilonai Poikānei, Ingai Grantei, Valdai Tračumai, Egilam Jākobsonam, koncertmeistariem Ingrīdai Kalniņai, Ģirtam Bīrītim, Ritai Poļakai, Irēnai Monastirkai-Urtānei, Irinai Balabkinai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 

  • Saldus mūzikas skolas 16. Jauno pianistu etīžu konkurss

Rihards Bruno Porgants 1.vieta B grupā
Adele Stafecka 3. vieta B grupā
Miks Majors pateicība

Izsakām pateicību pedagoģei Sarmītei Ārentai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!