Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Starptautiskajā jauno pianistu, vijolnieku un čellistu konkursā Young Musician Tartu 2017

Oskaram Kalniņam pateicība par piedalīšanos

Izsakām pateicību pedagogam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

  • VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA

Robertai Kumsārei 2.vieta

Nikam Freimanim 2.vieta

Annai Amandai Stolerei 3.vieta

Undīnei Mazjūlei atzinība

Izsakām pateicību pedagoģēm Vitai Zemturei, Valdai Dzenei un koncertmeistarēm Dinai Liepiņai, Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 

  • III jauno pianistu festivālā Debija 2017

Elzai Cerbulei speciālā balva

Krišjānim Krastiņam pateicība par piedalīšanos

Izsakām pateicību pedagoģēm Irēnai Monastirskai un Dinai Liepiņai par audzēkņu sagatavošanu!

 

  • Rīgas skolu konkursā “Matemātikas daudzcīņa”

Tīnai Marijai Staķei atzinības raksts

Izsakām pateicību pedagoģei Andrai Leitei par audzēknes sagatavošanu konkursam!