Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 40. olimpiādes 2. posmā

Undīne Krievāne (III k.) – III vieta

Laura Štoma (III k.) – Atzinība

Jēkabs Slava (8. kl.) – III vieta

Artūrs Oskars Mitrevics (9. kl.) – III vieta

Katrīna Paula Felsberga (8. kl.) – Atzinība

Pateicība skoltājām Ivetai Šimkus un Zandai Gertnerei-Klicenko par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • 19. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā:

Sanda Lapiņa – II vieta

Paula Saleniece – Atzinība

Izsakām pateicību skolotājām Irēnai Monastirskai-Urtānei un Diānai Bergmanei par audzēkņu sagatavošanu konkursam.