RDKS Dienesta viesnīcas īrnieku saraksts 2015./2016. m.g. SKATĪT ŠEIT

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt Dienesta viesnīcas vadītājai Elitai Lazdiņai 27470766