Rīgas Doma kora skola aicina potenciālos reflektantus, kuri plāno kārtot 2021./2022. mācību gada uzņemšanas iestājpārbaudījumus, pieteikties tiešsaistes konsultācijām solfedžo, klavierspēlē un izvēlētajā specialitātē.

Lai pieteiktos konstulācijām, nepieciešams aizpildīt elektronisko PIETEIKUMA VEIDLAPU, norādot nepieciešamās konsultācijas un programmu, uz kuru audzēknis stāsies.