Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrELPA” atbalstu top Rīgas Doma kora skolas Virtuālo meistarklašu cikls. Tā ietvaros desmit piektdienu vakaros, sākot no 15. oktobra, RDKS YouTube kanālā ikvienam būs iespēja noskatīties Rīgas Doma kora skolas pedagogu veidotas meistarklases dažādās mūzikas specialitātēs – džeza instrumentu spēlē, dziedāšanā, klavierspēlē, diriģēšanā un skaņu ierakstu veidošanā. Virtuālās meistarklases vadīs un pieredzē dalīsies Rīgas Doma kora skolas pedagogi Jurģis Cābulis, Aira Birziņa (diriģēšana), Ilona Poikāne (ansamblis), Sarmīte Ārenta, Irina Balabkina (klavierspēle), Antra Jankava, Valda Tračuma (dziedāšana), Zigmunds Žukovskis, Atis Andersons (džeza mūzika) un Edijs Gņedovskis (skaņu režija).

Video | montāža MĀRTIŅŠ KLIŠĀNS
Video | skaņa | foto AIVARS KRASTIŅŠ


1. meistarklase
BASS – HARMONIJAS PAMATS

Pedagogs ZIGMUNDS ŽUKOVSKIS
Piedalās GUSTAVS SAULĪTIS (II kursa audzēknis)


2. meistarklase
APRĪKOJUMS UN PAŅĒMIENI VIENKĀRŠAM SKAŅU IERAKSTAM

Pedagogs EDIJS GŅEDOVSKIS


3. meistarklase
IEVADS DŽEZA KLAVIERSPĒLĒ

Pedagogs ATIS ANDERSONS


4. meistarklase
ĶERMEŅA KARTĒŠANA – KĀ DZIEDĀTĀJAM IEPAZĪT UN APZINĀTIES SEVI KĀ INSTRUMENTU

Pedagoģe ANTRA JANKAVA


5. meistarklase
ANSAMBĻA DZIEDĀŠANAS STUNDA SĀKUMSKOLĀ: IEDZIEDĀŠANĀS, JAUNAS DZIESMAS APGŪŠANA

Pedagoģe ILONA POIKĀNE
Piedalās Rīgas Doma kora skolas 2. KLASES ANSAMBLIS


6. meistarklase
REĢISTRI. KO AR TIEM DARĪT?

Pedagoģe VALDA TRAČUMA
Piedalās HOLGERS ŠTĀLS (I kursa audzēknis) un ALEKSANDRA ŠPICBERGA (IV kursa audzēkne)