Audzēkņu panākumi 2017./2018. m.g.

 • XVI Starptautiskais jaunatnes Ritma mūzikas festivāls “Visioon” Tallinā

RDKS 1. kursa džeza ansamblis pateicība

Pateicamies pedagogiem Andrejam Jevsjukovam un Tālim Gžibovskim par audzēkņu sagatavošanu festivālam!

 • Jauniešu mūzikas grupu festivāls – konkurss Bold Sound

RDKS 1. kursa džeza ansamblis pateicība

Pateicamies pedagogiem Andrejam Jevsjukovam un Tālim Gžibovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Profesora Cipariņa klubs

Viesturs Spūlis 1. vieta

Pateicamies pedagoģei Vitai Kreicbergai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 • Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde

Viesturs Spūlis 1. vieta
Odeta Lazdiņa 
3. vieta
Katrīna Anna Verhoustinska atzinība

Pateicamies skolotājām Vitai Kreicbergai un Aldai Trokšai par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!

  

 • XV Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”

Keita Stupele I pakāpe
Olivers Veldre I pakāpe un atzinība par labāko latgaliešu tautas dziesmas izpildījumu
Elizabete Bele II pakāpe
Terēze Anna Pogiņa III pakāpe
Izabella Rubule IV pakāpe

Pateicamies pedagoģei Kristīnei Circenei un koncertmeistarei Dignai Markulei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Skolēnu radošais konkurss “Zvaigzne 2018”

Fēlikss Hitka 1. vieta

Pateicamies pedagoģei Dainai Libauerei par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 • 14. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Mēs – Latvijas simtgadei”

Odeta Lazdiņa atzinība

Pateicamies pedagoģei Elitai Lazdiņai par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!

 • Rīgas skolu konkurss “Matemātiskā daudzcīņa”

Gustavs Oto Iesalnieks atzinība

Paldies pedagoģei Jolantai Rozenbergai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 • Bundzinieku konkurss “Drum Day 2018”

Reinis Zariņš 2. vieta
Mārcis Briška 5. vieta

Pateicamies pedagogam Tālim Gžibovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss

Oskars Kalniņš I vieta
Līva Ance Actiņa III vieta

Pateicamies pedagoģei Kristīnei Šmitei un Ingrīdai Kalniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Paula Saleniece II vieta un atzinība par labāko latviešu komponista skaņdarba atskaņojumu

Pateicamies pedagoģei Diānai Bergmanei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • X Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’ – 2018”

Blokflautu ansamblis pateicība

Pateicamies pedagoģei Dagnijai Tučai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Latviešu valodas valsts olimpiāde

Artūrs Oskars Mitrevics Atzinība

Pateicamies pedagoģei Ivetai Šimkui par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • Fizikas valsts 68. olimpiāde

Viesturs Spūlis I pakāpe un LU apbalvojums par labāko sniegumu teorētiskajā kārtā

Pateicamies pedagoģei Tatjanai Potihoņinai par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • 37. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkurss

Līga Gita Zīriņa fināliste

Pateicamies pedagoģei Valdai Tračumai un koncertmeistarei Irinai Balabkinai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • Ķīmijas valsts 59. olimpiāde

Viesturs Spūlis atzinība

Pateicamies pedagoģei Agritai Veidei par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • Matemātikas valsts 68. olimpiāde

Viesturs Spūlis II pakāpe

Pateicamies pedagoģei Vitai Kreicbergai par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • 7. Starptautiskajā festivālā – konkursā “Teatrālās asamblejas”

Elizabete Laura Porgante I pakāpe
Aija Jermoloviča II pakāpe

Pateicamies pedagoģei Valdai Dzenei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss

Elīza Ziemele-Šneidere atzinība
Roberts Mārtiņš Kasperovičs atzinība

Pateicamies pedagoģei Diānai Bergmanei un Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • VIII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Bruno Rihards Porgants 1. vieta
Paula Saleniece 3. vieta un speciālbalva par labāko brāļu Mediņu skaņdarba atskaņojumu
Adele Stafecka atzinība

Pateicamies pedagoģei Diānai Bergmanei un Sarmītei Ārentai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas pilsētas 19. mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības olimpiāde 8.-9. klasēm

Agate Grīnhofa 2. vieta
Toms Dejus 3. vieta

Pateicamies pedagogiem Elitai Lazdiņai un Jānim Gaiķim par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

 • Atklātais angļu valodas konkurss 7. klašu grupā

Katrīna Anna Verhoustinska 3. vieta
Alma Kalniņa 3. vieta

Pateicamies pedagoģei Irēnai Ārgalei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Alfrēda Kalniņa Jauno vokālistu konkurss

Patriks Kārlis Stepe 3. vieta

Pateicamies pedagoģei Valdai Tračumai un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 • Informātikas (programmēšanas) valsts 31. olimpiāde

Viesturs Spūlis II pakāpe

Pateicamies pedagogam Rihardam Adovičam par Viestura informātikas zināšanu bāzi un Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotājam Raivim Ieviņam par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • XXIII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

Roberta Kumsāre 2. vieta
Luīze Baķe 1. un 2. vieta

Pateicamies pedagoģēm Vitai Zemturei, Ievai Slokai un koncertmeistarei Dinai Liepiņai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkurss Competition VENTSPILS GROOVE

RDKS IV kursa džeza ansamblis 1. vieta
RDKS II kursa džeza ansamblis 1. vieta
RDKS I kursa džeza ansamblis 2. vieta
RDKS gospeļkoris Pateicība par piedalīšanos

Pateicamies pedagogam Normundam Piesim, Indriķim Veitneram, Andrejam Jevsjukovam un pedagoģei Annijai Kokarei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas matemātikas 68. olimpiādes 2. posms 5.-8. klasēm

Katrīna Anna Verhoustinska 2. vieta

Pateicamies pedagoģei Aldai Trokšai par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • Rīgas matemātikas 68. olimpiādes 2. posms 9.-12. klasēm

Viesturs Spūlis 1. vieta

Pateicamies pedagoģei Vitai Kreicbergai par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • 17. Kausa izcīņas skolu komandām volejbolā atlases sacensības Rīgas reģionā

Vidusskolas puišu komanda 3. vieta
Kristaps Solovjovs
Daniels Pelnēns
Patriks Kārlis Stepe
Jēkabs Krists Kalniņš
Jēkabs Rēders
Rihards Lapiņš

Pateicamies pedagogam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

 • A. Žilinska VI Starptautiskais  jauno vokālistu konkurss

Oskars Kalniņš 2. vieta

Pateicamies pedagoģei Kristīnei Barkovskai un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 • Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkursu “Dziesmu putenis – 2018”

Eliāna Sanda Veinberga Grand Prix
Artūrs Biķernieks 2. vieta
Evelīna Kalniņa par piedalīšanos

Pateicamies pedagoģei Ingai Bērziņai un Annijai Putniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam un izcilajam Rīgas Doma kora skolas pavadošajam sastāvam!

 • Rīgas pilsētas  latviešu valodas un literatūras 44. olimpiādes 11.-12. klasēm 2. posms

Artūrs Oskars Mitrevics 1. vieta
Katrīna Paula Felsberga 2. vieta
Linda Kupča 2. vieta
Eliāna Sanda Veinberga 2. vieta

Pateicamies pedagoģei Ivetai Šimkui par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

 • Rīgas Kurzemes rajona skolu sacensības florbolā 6. – 7. klasēm

6. – 7. klašu puišu komanda 5.vieta
Gustavs Saulītis
Mariss Daniels Ķirsis
Egīls Niklāvs Siliņš
Patriks Jānis Tabaks
Pēteris Kalniņš
Matīss Matvejs
Gustavs Rēders
Jēkabs Roberts Zemītis
Rūdolfs Staķis

Pateicamies skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

 • I Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss “Dzintara balsis 2018”

Līga Gita Zīriņa 1. vieta
Roberta Kalniņa 1. vieta
Līga Gita Zīriņa un Patriks Kārlis Stepe 1. vieta
Ērika Paula Dimante un Rebeka Rēķe 1. vieta
Sanda Lapiņa un Elizabete Lukaševica 1. vieta

Ieva Gorda 2. vieta
Ērika Paula Dimante 2. vieta
Artūrs Švarcbahs 2. vieta
Elizabete Lukaševica 2. vieta
Viktorija Veldre un Agate Grīnhofa 2. vieta

Silvija Emīlija Sūna 3. vieta
Daniels Pelnēns 3. vieta
Elīza Šīre 3. vieta
Viktorija Veldre 3. vieta

Dārta Liepiņa atzinība
Emīls Gilučs atzinība
Rihards Linde atzinība
Agate Grīnhofa atzinība

Pateicamies pedagogiem Ilonai Poikānei, Dainai Libauerei, Antrai Jankavai, Irmai Pavārei, Valdai Tračumai, Valdai Dzenei, Gundaram Dziļumam un koncertmeistarēm Ritai Poļakai, Tatjanai Semjonovai, Irinai Balabkinai, Ingrīdai Kalniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs

Gabors Goldmanis 1. vieta
Paula Bička 1. vieta
Marta Evelīna Liepiņa 1. vieta
Eduards Jansons 1. vieta
Olivers Veldre 1. vieta
Tīna Jankevica 2. vieta
Marta Ozoliņa 2. vieta
Adams Vilhelms Vaicis 2.vieta

Pateicamies pedagoģēm Dinai Liepiņai, Ilzei Nakasei, Kristīnei Šmitei, Kristīnei Paulai un Dignai Markulei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 

 • Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes 2. posms 8. – 12. klasēm

Agate Grīnhofa 2. vieta
Toms Dejus 3. vieta

Pateicamies pedagogiem Elitai Lazdiņai un Jānim Gaiķim par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

 • 23. Starptautiskais jauno pianistu konkurss

Elza Cerbule 1. vieta

Pateicamies skolotājai Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas pilsētas 44. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posms 8.-9. klasēm

Ance Zirnīte 3. vieta

Pateicamies skolotājai Zandai Gertnerei – Klicenko par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!

 • Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši”

Patriks Emīls Dzenītis 1. vieta
Renārs Petrovskis 2. vieta
Valters Veckaktiņš 2. vieta
Oskars Kalniņš 3. vieta

Pateicamies skolotājai Anitai Šalhai, Ilonai Poikānei, Kristīnei Barkovskai un koncertmeistarei Ritai Poļakai un Ingrīdai Kalniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā basketbola sacensībās 8.-9. klasēm

8.-9. klašu zēnu basketbola komanda 3. vieta
Mārtiņš Pāvils Lipskis
Rihards Kristaps Tālbergs
Valters Mazjūlis
Andrievs Mežals
Markuss Rūtentāls
Artūrs Plaudis
Aleksandrs Ķelle
Jānis Mārtiņš Aveniņš

Paldies skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

 • Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiādes 10.-12. klasēm 2. posms

Laura Godiņa atzinība
Izsakām pateicību skolotājai Ievai Ernštreitei par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!

 • Rīgas Doma kora skolas pedagogi un vadītājs Gints Ceplenieks izsaka atzinību par ļoti labām un teicamām sekmēm 2017./2018.mācību gada I semestrī!
1. klase Rinalda Beikule, Reinards Blūmentāls, Anna Marta Briede, Pāvils Lūkass Kalniņš, Olivers Krovčenoks, Mikuss Jānis Ķeviņš, Marta Matveja, Letīcija Poča, Sofija Slīzina, Haralds Stade, Roza Elza Stolere, Marija Anna Šmite, Sāra Šmite, Kārlis Zommers
2. klase Ieva Insberga, Krišjānis Krastiņš, Andrejs Daniels Mažis, Loreta Rača, Māra Sondore, Ansis Jānis Zommers
3. klase Elza Cerbule, Patriks Emīls Dzenītis, Tīna Jankevica, Egita Lazdiņa, Olivers Veldre, Marta Zirne
4. klase Annija Ancāne, Adele Stafecka, Gustavs Zavadskis
5. klase Daniels Cingujevs, Luize Elizabete Cukanova, Marija Tīna Staķe, Rūdolfs Staķis, Marinans Zandersons
6. klase Kate Kalniņa, Matīss Matvejs, Marta Ozoliņa, Rūta Švarcbaha
7. a klase Roberta Kumsāre, Marta Evelīna Liepiņa, Paula Saleniece, Lote     Voiska
7. b klase Ance Līva Actiņa, Agnese Bērzkalne, Roberta Kalniņa, Odeta Lazdiņa, Dāŗis Lauris Šmits, Anna Katrīna Vorhoustinska
8. klase Viktorija Veldre
9. a klase Luize Anna Razdovska
9. b klase Katiuscia Pelli, Elīza Kurševa
I kurss Elīza Evalde, Veronika Snapkova
II kurss Jēkabs Ludvigs Kalmanis, Ieva Strauta, Helēna Emīlija Pavlovska, Mārtiņš Sliede
III kurss Aija Jermoloviča, Linda Kupča

 

 • XV Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss

Keita Stupele 1.vieta A grupā
Eduards Jansons 3.vieta B grupā
Olivers Veldre 3.vieta B grupā
Oskars Kalniņš 2.vieta C1 grupā
Viktorija Veldre 3.vieta C1 grupā
Rūdolfs Riekstiņš 3.vieta C1 grupā
Rihards Linde nominācija “Cerību putns” B grupā
Edvards Pavļuts 3.vieta B grupā

Īpaši apsveicam skolotāju Ilonu Poikāni ar iegūto apbalvojumu Gada pedagogs!

Izsakām pateicību pedagogiem Kristīnei Barkovskai, Dainai Libauerei, Kristīnei Circenei, Ilonai Poikānei, Ingai Grantei, Valdai Tračumai, Egilam Jākobsonam, koncertmeistariem Ingrīdai Kalniņai, Ģirtam Bīrītim, Ritai Poļakai, Irēnai Monastirkai-Urtānei, Irinai Balabkinai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Saldus mūzikas skolas 16. Jauno pianistu etīžu konkurss

Rihards Bruno Porgants 1.vieta B grupā
Adele Stafecka 3. vieta B grupā
Miks Majors pateicība

Izsakām pateicību pedagoģei Sarmītei Ārentai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas Doma kora skolas latviešu tautas dziesmu konkurss 2.-5.klašu solistiem “Dzied, māsiņa, tu pret mani”

Keita Stupele 1. vieta 2. klases grupā
Daniels Andrejs Mažis 2. vieta 2. klases grupā
Emīls Pāvils Pogiņš 3. vieta 2. klases grupā
Rūta Dita Parfianoviča 3. vieta 2. klases grupā

Renārs Petrovskis 1. vieta 3. klases grupā
Roberta Gaide 1. vieta 3. klases grupā
Tīna Jankevica 2. vieta 3. klases grupā
Olivers Veldre 3. vieta 3. klases grupā
Anna Sāra Rudzīte 3. vieta 3. klases grupā

Matilde Stepe 1. vieta 4. klases grupā
Paula Bička 2. vieta 4. klases grupā
Elijs Rudovičs 3. vieta 4. klases grupā

Rebeka Rēķe 1. vieta 5. klases grupā
Luīze Marta Treilona 2. vieta 5. klases grupā
Elizabete Luīze Cukanova 2. vieta 5. klases grupā
Ērika Paula Dimante 3. vieta 5. klases grupā

Dāvids Toms Kalniņš Atzinība
Marija Klišāne Atzinība
Rūdolfs Staķis Atzinība

 • Rīgas Doma kora skolas konkurss 6.-9.klašu solistiem “Skaista Mana Tēvu Zeme”

Roberta Kalniņa 1. vieta 6.-7.klašu grupā
Emīlija Adrianna Melbārde 2. vieta 6.-7.klašu grupā
Oskars Kalniņš 3. vieta 6.-7.klašu grupā

Aleksandra Špicberga 1. vieta 8.-9.klašu grupā
Estere Katrīna Pogiņa 2. vieta 8.-9.klašu grupā
Elīza Ķirse 3. vieta 8.-9.klašu grupā
Agate Grīnhofa 3. vieta 8.-9.klašu grupā

 • X J.S.Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls

Paula Saleniece diploms par piedalīšanos
Dafne Jonāne diploms par piedalīšanos

 

Izsakām pateicību pedagoģei Diānai Bergmanei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Starptautiskais koru konkurss “Praga Cantat 2017”

Rīgas Doma kora skolas jauktais koris GRAND PRIX

Rīgas Doma kora skolas jauktais koris konkursā startēja sakrālās mūzikas un jaukto koru kategorijās, abās iegūstot zelta diplomu un pirmo vietu. Diriģents Jurģis Cābulis apbalvots ar konkursa idejas autora īpašo balvu par izcilu diriģenta darbu. Konkursa žūrija korim piešķīrusi arī divas īpašās balvas – par izcilu vokālo kultūru un par Jēkaba Jančevska dziesmas interpretāciju.

Izsakām pateicību pedagogam Jurģim Cābulim par kora sagatavošanu konkursam!

 

 • Bundzinieku konkurss “DumDay 2017”

Reinis Zariņš 1. vieta
Mārcis Briška 3. vieta
Jēkabs Rēders finālists

Izsakām pateicību pedagogam Tālim Gžibovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

   • Sestais Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss

Elza Cerbule 2. vieta junioru B grupā (9-10 gadi)
Izsakām pateicību pedagoģei Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

   • Starptautiskais Giulio Perotti vokālistu konkurss Ikermundē, Vācijā

Katrīna Paula Felsberga 1. vieta un konkursa īpašā balva “Skaistākās soprāna balss īpašniece”
Anna Amanda Stolere 2. vieta
Emīls Gilučs par piedalīšanos
Undīne Mazjūle par piedalīšanos

Izsakām pateicību pedagoģei Valdai Dzenei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

   • V Starptautiskais konkurss “Mākslas pērles” Kijevā, Ukrainā

Evelīnai Smoļinai 1. vieta kategorijā “Akadēmiskais vokāls”

Izsakām pateicību pedagoģei Irmai Pavārei un koncertmeistarei Tatjanai Semjonovai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 

Audzēkņu panākumi 2016./2017. m.g.

   • Baltijas bundzinieku Līga 2017 / Baltic Drummers’s League 2017 finālā Saulkrasti Jazz festivāla ietvaros

Reinim Zariņam Grand Prix

Izsakām pateicību pedagogam Tālim Gžibovskim par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

   • V Starptautiskajā jauno vijolnieku, čellistu un pianistu konkursā Šauļos, Lietuvā

Oskaram Kalniņam pateicība par veiksmīgu dalību  un diploms par labāko lietuviešu komponista skaņdarba izpildījumu

Izsakām pateicību pedagogam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 

Audzēkņu panākumi iepriekšējos mācību gados