Audzēkņu panākumi 2016./2017. m.g.

 • Talsu II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursā

Līgai Zīriņai un Patrikam Stepem 1. vieta

Eduardam Jansonam 1. vieta

Elizabetei Siliņai 2. vieta

Kristapam Solovjovam 2. vieta

Līgai Zīriņai 3. vieta

Patrikam Stepem 3. vieta

Renāram Petrovskim 3. vieta

Viktorijai Veldrei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagogiem Valdai Tračumai, Anitai Šalhai, Dainai Libauerei, Kristīnei Circenei un Gundaram Dziļumam un koncertmeistariem Ingrīdai Kalniņai, Irinai Balabkinai, Ģirtam Bīrītīm, Tatjanai Semjonovai, Annai Berklavai un Ritai Poļakai par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

 • Latvijas talantu konkursā “Ineses Galantes Talanti”

Līgai Gitai Zīriņai 3. vieta

Annijai Kristiānai Ādamsonei publikas simpātiju balva

Izsakām pateicību pedagoģēm Valdai Tračumai un Antrai Jankavai par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

 • Starptautiskajā jauno pianistu, vijolnieku un čellistu konkursā Young Musician Tartu 2017

Oskaram Kalniņam pateicība par piedalīšanos

Izsakām pateicību pedagogam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai koncertmeistarēm Irinai Balabkinai un Ilzei Fominai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

 • VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA

Robertai Kumsārei 2.vieta

Nikam Freimanim 2.vieta

Annai Amandai Stolerei 3.vieta

Undīnei Mazjūlei atzinība

Izsakām pateicību pedagoģēm Vitai Zemturei, Valdai Dzenei un koncertmeistarēm Dinai Liepiņai, Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • III jauno pianistu festivālā Debija 2017

Elzai Cerbulei speciālā balva

Krišjānim Krastiņam pateicība par piedalīšanos

Izsakām pateicību pedagoģēm Irēnai Monastirskai un Dinai Liepiņai par audzēkņu sagatavošanu!

 

 • Rīgas skolu konkursā “Matemātikas daudzcīņa”

Tīnai Marijai Staķei atzinības raksts

Izsakām pateicību pedagoģei Andrai Leitei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • Starptautiskā talantu centra konkursā “Uzlecošās zvaigznes”

Evelīnai Smoļinai 1. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Irmai Pavārei un koncertmeistarei Tatjanai Semjonovai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • VII Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā

Tīnai Jankevicai 3. vieta

Rihardam Bruno Porgantam 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģēm Ilzei Nakasei un Sarmītei Ārentai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkursā Competition VENTSPILS GROOVE

RDKS 1. kursa ansamblim 3. vieta B grupā

RDKS 2. kursa ansamblim 1. vieta B grupā

RDKS 3. kursa ansamblim 1. vieta C grupā

RDKS gospeļkorim 2. vieta C grupā un “Ventspils Mūzikas skolas atbalsta fonda DoSiM” vecāku simpātiju balva

Artim Borisam apbalvojums “Labākā oriģinālkompozīcija”

Elīzai Apinei apbalvojums “Labākais basģitārists”

Eduardam Lazdiņam apbalvojums “Labākais ģitārists”

Izsakām pateicību pedagogiem Tālim Gžibovskim, Indriķim Veitneram, Annijai Zahovskai, Uģim Prauliņam, Andrejam Jevsjukovam un Zigmundam Žukovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • XXII Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā

Elīzai Evaldei 2. vieta

Luīzei Baķei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Ievai Slokai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • X Latvijas Mūzikas skolu un Mūzikas vidusskolu saksofonu klašu audzēkņu konkursa

Luīzei Baķei 2. vieta

Elīzai Evaldei 2. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Ievai Slokai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Vokālā mūzika” audzēkņu valsts konkursa II grupā

Līgai Gitai Zīriņai 1. vieta

Nikam Freimanim 1. vieta

Evelīnai Smoļinai 2. vieta

Annijai Kristiānai Ādamsonei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģēm Valdai Tračumai, Valdai Dzenei, Irmai Pavārei, Antrai Jankavai un koncertmeistarēm Irīnai Balabkinai, Aijai Ziņģītei, Tatjanai Semjonovai un Ilzei Fominai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Latvijas Kultūras kanona konkursa “Latvijas vērtības Latvijas simtgadei” finālā

RDKS komandai – Eliānai Sandai Veinbergai, Laurai Ozoliņai, Elvīrai Avotai – izcili panākumi!

I pakāpes diploms nominācijā “Labākā dāvana Latvijas valsts simtgadei”
Valsts izglītības satura centra specbalva
LR Kultūras ministrijas specbalva
LR Saeimas specbalva
Dalīts Grand Prix un iespēja strādāt pie savas spēles attīstīšanas komerciālā projektā kopā ar uzņēmumu “Brain Games”

Izsakām pateicību projektu vadītājai Kristīnei Freibergai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 

 • Starptautiskajā populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkursā “Dziesmu putenis 2017” Cēsīs

Elizabetei Lukaševičai 2. vieta

Grētai Grantiņai 1. vieta

Izsakām pateicību pedagogiem Ilonai Poikānei un Annijai Putniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Valsts konkursā izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase

Alisei Žīgurei – 3. vieta
Rebekai Rēķei – 1. vieta
Robertai Kumsārei – 1. vieta
Lotei Voiskai – 2. vieta
Esterei Pogiņai – 1. vieta
Elīzai Ķirsei – 2. vieta
Aleksandrai Špicbergai – 1. vieta
Elizabetei Miltai – 1. vieta
Kristapam Kumsāram – 1. vieta
Eduardam Jansonam – 2. vieta
Marisam Ķirsim – 2. vieta
Jānim Mežam – 1. vieta
Emīlam Gilučam – 1. vieta

Izsakām pateicību pedagogiem Ingai Grantei, Dainai Libauerei, Valdai Tračumai, Rudītei Zariņai, Evai Pērkonei, Ilonai Poikānei, Anitai Šalhai, Antrai Jankavai, Valdai Dzenei un koncertmeistariem Dinai Liepiņai, Ģirtam Bīrītim, Irinai Balabkinai, Kristīnei Šmitei, Annai Berklāvai, Sintijai Šteinkopfai, Ilzei Fominai, Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas pilsētas matemātikas 67. olimpiādes 2. posmā

Artūram Oskaram Mitrevicam 2. vieta

Izsakām pateicību pedagogam Rihardam Adovičam par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 

 • Rīgas pilsētas latviešu valodas 43. olimpiādes 2. posmā

Elīzai Evaldei Atzinība

Izsakām pateicību pedagoģei Andrai Leitei par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!

 

 • Vidzemes novada Mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs Lielvārdē

Oskaram Kalniņam 1. vieta B grupā (maksimālais punktu skaits!)

Līvai Ancei Actiņai 1. vieta C grupā

Izsakām pateicību pedagoģēm Kristīnei Šmitei un Ingrīdai Kalniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona sacensībās tautasbumbā 4. – 5. klašu zēniem

RDKS komandai – Jēkabam Zemītim, Gustavam Rēderam, Rūdolfam Staķim, Dāvidam Kalniņam, Oskaram Kalniņam, Markusam Rozenbergam, Matīsam Matvejam, Eremijam Sējānam, Dāvim Vētram, Gļebam Semjonovam – 1. vieta

Vēlam veiksmi puišiem lielajā Rīgas finālā!

Izsakām pateicību sporta skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

 • Starptautiskajā Jāņa Norviļa jauno pianistu konkursā:

Paulai Saleniecei par iegūto 1. vietu un Madona piano prize (konkursa Grand Prix)

Artūram Oskaram Mitrevicam par iegūto 2. vietu, Mūzikas skolotāju balvu un speciālbalvu par labāko A. Aleksandravičus skaņdarba interpretāciju

Diānai Bergmanei – žūrijas speciālbalva labākajam pedagogam

Izsakām pateicību pedagoģēm Aijai Ziņģītei un Diānai Bergmanei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 

 • Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 43. olimpiādes 2. posmā

Eliānai Sandai Veinbergai 3. vieta

Katrīnai Paulai Felsbergai Atzinība

Ievai Pļaviņai Atzinība

Izsakām pateicību pedagoģei Ivetai Šimkus par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

 

 • Starptautiskajā Gņesina Jauno izpildītāju konkursā Maskavā

Robertai Kumsārei II pakāpe nominācijā “Solo” flautas spēlē

Izsakām pateicību pedagoģei Vitai Zemturei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • Starptautiskajā konkursā “Riga Sypmphony 2016”

Elizabetei Siliņai I vieta akadēmiskā vokāla kategorijā 8 – 11 g. vecuma grupā

Izsakām pateicību skolotājai Dainai Libauerei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • XII Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā

Elzai Cerbulei II vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

ii-vieta-001

 • II Starptautiskajā Jauno vokālistu konkursā Bella Voce Daugavpilī

Katrīnai Paulai Felsbergai 2. vieta A grupā, Atzinība par labāko tautasdziesmas izpildījumu
Līgai Gitai Zīriņai 2. vieta B grupā
Evelīnai Smoļinai – Atzinība par labāko brīvas izvēles skaņdarba izpildījumu

Izsakām pateicību pedagoģēm Ancei Purmalei, Valdai Tračumai, Irmai Pavārei, koncertmeistarēm Tatjanai Semjonovai un Ingrīdai Kalniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

diploms-001 atziniba-001 dipl-001

 • Imanta Kokara 2. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā

Artūram Oskaram Mitrevicam 2. vieta
Matīsam Pēterim Circenim 3. vieta
Patriks Kārlis Stepe – diplomands
Katrīna Paula Felsberga – diplomande

Izsakām pateicību pedagogam Mārtiņam Klišānam, koncertmeistarēm Ilzei Fominai un Līgai Paeglei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

img_7312

 • III Jāņa Ivanova jauno pianistu konkursā “Latgales skicējums”

Adelei Stafeckai 1. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Sarmītei Ārentai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

img_5860

 • 3. Mazajā Augusta Dombrovska konkursā čella spēlē

Oskaram Kalniņam 2. vieta

Izsakām pateicību pedagogam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

img_58381

 • IX J.S. Baha baroka laika klaviermūzikas festivālā

Laurim Dārim Šmitam diploms par piedalīšanos

Izsakām pateicību skolotājai Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēkņa sagatavošanu festivālam!

ld005-page-001

 • Latvijas Kultūras kanona konkursa “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” pirmajā kārtā Rīgas reģionā

RDKS komandai – Elvīrai Avotai, Laurai Ozoliņai, Eliānai Sandai Veinbergai – 1. vieta

Izsakām pateicību projektu vadītājai Kristīnei Freibergai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

kristines_diploms028-page-001

 • Mūzikas teorētisko priekšmetu festivālā “Pēterim Vaskam – 70”

RDKS komandai – Elvīrai Avotai, Katrīnai Paulai Felsbergai, Artūram Oskaram Mitrevicam – 1. vieta

Elvīrai Avotai Atzinība par augstiem rezultātiem festivāla eseju konkursā

Izsakām pateicību skolotājai Ivetai Grundei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

diploms024

 • Ojāra Vācieša literārajā konkursā

Annai Klišānei Atzinība

Rūtai Olekšai Atzinība

Laurai Ozoliņai Atzinība

Izsakām pateicību skolotājai Ivetai Šimkus par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • V Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā

Paulai Saleniecei 2. vieta C grupā

Izsakām pateicību skolotājai Diānai Bergmanei par audzēknes sagatavošanu konkursam!
diploms023


Audzēkņu panākumi 2015./2016. m.g.

 • VII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” Daugavpilī

Kristapam Ivanovam – 1. vieta un Atzinība par labāko V.A. Mocarta skaņdarba atskaņojumu

Nikam Freimanim – Atzinība

Izsakām pateicību skolotājai Valdai Dzenei un koncertmeistarei Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

dipl 001  dipl 002  atzinības raksts 001

 • Konkursā “Riga Jazz Stage” 2016

Līvai Dumpei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Ingai Bērziņai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

12968180_1256544697692975_7703506680127913507_o

 • V jauno vokālistu konkursā “Skaņais bolss” Rēzeknē

Žanetei Saulītei 1. vieta

Izsakām pateicību skolotājai Rudītei Zariņai un koncertmeistarei Džūlijai Kokinai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

diploms 001(1)

 • V Starptautiskajā konkursā – festivālā “Teātra asambleja” Balašihā (Krievijā)

Vokālajam ansamblim “Riga Voices” – Katrīna Paula Felsberga, Anna Amanda Stolere, Elizabete Laura Porgante, Kristaps Ivanovs, Artūrs Oskars Mitrevics – GRAND PRIX

Izsakām pateicību skolotājai Valdai Dzenei un koncertmeistarei Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

1 001 IMG_1996

 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona skolu sacensībās florbolā

RDKS komandai – Patriks Tabaks, Matīss Matvejs, Gustavs Rēders, Jēkabs Roberts Zemītis, Mariss Ķirsis, Pēteris Kalniņš, Egīls Niklāvs Siliņš – Atzinība

Izsakām pateicību skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

IMG_1994

 • Konkursā “Uzlecošās Zvaigznes” 16 – 17 gadu vecuma grupā kategorijā Akadēmiskā dziedāšana

Ievai Gordai 2. vieta

Izsakām patecību skolotājai Irmai Pavārei un koncertmeistarei Tatjanai Semjonovai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

diploms 001

 • VI Starptautiskajā Arvīda Žilinska jauno pianistu konkursā Jēkabpilī

Paulai Saleniecei 3. vieta

Izsakām pateicību skolotājai Diānai Bergmanei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

Paulas diploms_2016_Jekabpils-page-001

 • IV Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā

Rūtai Švarcbahai 2. vieta

Izsakām pateicību skolotājai Ilzei Nakasei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

diploms 001

 • Konkursā “Ventspils Groove”

B grupā

 1. vieta – RDKS II kursa ansamblim (vadītājs Zigmunds Žukovskis)
 2. vieta – RDKS I kursa ansamblim (vadītājs Andrejs Jevsjukovs)

Specbalva – Dagnim Roziņam (II kurss) par oriģinālkompozīciju

C grupā

 1. vieta – RDKS III kursa ansamblim (vadītājs Indriķis Veitners)
 2. vieta – RDKS IV kursa ansamblim (vadītājs Tālis Gžibovskis)

Specbalva – RDKS Gospeļkorim (vadītāja Annija Zahovska)

Izsakām pateicību pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas matemātikas 66. olimpiādes 2. posmā

Artūram Oskaram Mitrevicam 2. vieta

Dāvim Šternam 3. vieta

Izsakām pateicību pedagogiem Vitai Kreicbergai, Rihardam Adovičam un Uģim Dievbērnam par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

 • Rīgas pilsētas fizikas 66. olimpiādes 2. posmā

Artūram Oskaram Mitrevicam 1. vieta

Izsakām pateicību skolotājam Uģim Dievbērnam par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • Rīgas pilsētas skolu sacensību volejbolā finālā vidusskolas puišiem

RDKS komandai – Rihards Lapiņš, Artis Boriss, Artūrs Oskars Mitrevics, Daniels Pelnēns, Dagnis Roziņš, Patriks Stepe, Niks Freimanis, Roberts Memmēns – 2. vieta

Izsakām pateicību skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

IMG_0884

 • Uz 12. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes “Gadalaiki – rudens” (tekstila tehnoloģijas) 1. kārtu, kas notika neklātienē, tika aizsūtīti 5 Rīgas Doma kora skolas audzēkņu darbi. Žūrijas komisija saņēma 238 skolēnu darbus no visas valsts, bet uz 2. kārtu, kas notiks 13. aprīlī, tika uzaicināti 130 skolēni 2 klašu grupās, tai skaitā arī visas 5 mūsu skolas audzēknes:

Agate Grīnhofa 6. klase
Elīza Šīre 6. klase
Julianna Tīruma 6. klase
Dārta Liepiņa 9. klase
Gerda Medne 9. klase

Izsakām pateicību skolotājai Elitai Lazdiņai par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei! Vēlam veiksmi meitenēm olimpiādes 2. kārtā!

 • Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkursā “Dziesmu putenis” Cēsīs

Robertam Memmēnam Grand Prix
Karīnai Laugalei 1. vieta
Eliānai Sandai Veinbergai 3. vieta

Izsakām pateicību skolotājai Ingai Bērziņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona skolu sacensībās florbolā vidusskolas puišiem

RDKS komandai (Klāvs Ābols, Rihards Lapiņš, Jēkabs Rēders, Artūrs Oskars Mitrevics, Daniels Pelnēns, Dagnis Roziņš, Patriks Stepe, Matīss Circenis, Niks Freimanis) 3. vieta

Izsakām pateicību skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

IMG_0806

 • Rīgas pilsētas fizikas 66. olimpiādes 2. posmā

Artūram Oskaram Mitrevicam 1. vieta

Izsakām pateicību skolotājam Uģim Dievbērnam par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā

Elīzai Evaldei 1. vieta soprāna saksofona kategorijā un 2. vieta alta saksofona kategorijā

Izsakām pateicību skolotājai Ievai Slokai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

 • 21. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā

Paulai Saleniecei 1. vieta

Izsakām pateicību skolotājai Diānai Bergmanei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

Dok163

 • Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 41. olimpiādes 11. – 12. klasēm 2. posmā

Eliānai Sandai Veinbergai 2. vieta
Alīnai Bistrickai Atzinība
Annijai Kristiānai Ādamsonei Atzinība
Annai Klišānei Atzinība

 • Jāņa Norviļa starptautiskajā jauno pianistu konkursā

Artūram Oskaram Mitrevicam Laureāta diploms par 2. vietu, Speciālbalva par labāko G. Pelēča skaņdarba interpretāciju, Alternatīvās žūrijas balva

Izsakām pateicību skolotājai Aijai Ziņģītei par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

diploms 001 diploms 002diploms 003

 • Latvijas 29. informātikas olimpiādes 2. posmā 8. – 10. klašu grupā

Viesturs Spūlis (7.B kl.) uzrādījis ļoti labu rezultātu un izvirzīts dalībai Valsts informātikas olimpiādē.

Rezultātus var apskatīt ŠEIT

Izsakām pateicību skolotājam Rihardam Adovičam par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

 • 1. Starptautiskajā Staņislava Broka jauno kordiriģentu konkursā Daugavpilī

Matīsam Circenim 1. vieta
Danai Asnatei Kļavai 2. vieta
Laurai Ozoliņai 3. vieta

Izsakām pateicību pedagogiem Mārtiņam Klišānam, Līgai Ādamsonei un Initai Kamarūtei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

diploms 001 diploms 001(3)

Pic170

 • 5. J. Dolžikova Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu jauno izpildītāju konkursā-festivālā Maskavā

Robertai Kumsārei 3. pakāpes laureāta diploms

Izsakām pateicību skolotājai Vitai Zemturei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

diploms 001(1)

 • Visas Latvijas jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu

Katrīnai Paulai Felsbergai 2. pakāpes diploms

Izsakām pateicību skolotājai Ancei Purmalei un koncertmeistarei Tatjanai Semjonovai par audzēknes sagatavošanu konkursam!
diploms 001

 • XIV Latvijas bērnu un jauniešu vokālajā konkursā “Putnu bērni”

Patrikam Tabakam 2. vieta B grupā
Nikolasam Deividam Funo 2. vieta C1 grupā
Elizabetei Miltai 3. vieta C grupā
Līgai Gitai Zīriņai 1. vieta D1 grupā
Patrikam Kārlim Stepem 2. vieta D1 grupā
Valdai Tračumai atzinība Gada pedagogs

Izsakām pateicību skolotājām Valdai Tračumai, Ingai Grantei, koncertmeistarēm Irinai Balabkinai un Ritai Poļakai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

diploms 002 diploms 003diploms6 001 diploms 005diploms 004  diploms 001

 • 2. mazajā Augusta Dombrovska konkursā I vieta 4. klases audzēknim Oskaram Kalniņam.

Izsakām pateicību skolotājam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!
Diploms021

 • III Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Kaunas Sonorum 2015” II vieta 4. klases audzēknim Oskaram Kalniņam.

Izsakām pateicību skolotājam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

IMG_0067 IMG_0069

 • I Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursā “Sudraba flauta” Laureāta diploms I grupā 5.A klases audzēknei Robertai Kumsārei.

Izsakām pateicību skolotājai Vitai Zemturei par audzēknes sagatavošanu konkursam.

IMG_0061

 • IV Starptautiskajā Džulio Perotti vokālistu konkursā Ukermundē no 23. līdz 29. oktobrim

2. vieta AII grupā IV kursa audzēknim Kristapam Ivanovam (I vieta grupā netika piešķirta)

Pateicība par dalību un tikšanu konkursa II kārtā III kursa audzēknim Nikam Freimanim

Izsakām pateicību skolotājai Valdai Dzenei un koncertmeistarei Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam.
 diploms 002diploms 003diploms 001

 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona skolu sacencībās volejbolā vidusskolu grupā 1. vieta RDKS vidusskolas puišu volejbola komandai – Robertam Memmēnam, Nikam Freimanim, Dagnim Roziņam, Artūram Oskaram Mitrevicam, Artim Borisam, Danielam Pelnēnam, Rihardam Lapiņam.

Izsakām pateicību sporta skolotājam Edmundam Pūliņam par audzēkņu sagatavošanu sacensībām!

WP_20151008_004

Audzēkņu panākumi iepriekšējos mācību gados