Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 30. novembra mācību procesa norisē Rīgas Doma kora skolā tiek ieviestas izmaiņas:

1. – 4. KLASE

 • mācību darbs notiek klātienē pēc mainīta stundu saraksta (SKATĪT ŠEIT);
 • katra klase tiek dalīta divās grupās atsevišķās telpās;
 • 1. klasei mācības notiks Zaļajā zālē;
 • individuālās nodarbības notiek attālināti saskaņā ar katra pedagoga ieteikto mācību formu;
 • klātienē drīkst notikt viena solo dziedāšanas nodarbība nedēļā;
 • audzēkņi skolā ierodas tieši pirms stundām un dodas prom pēc mācību stundu beigām, skolā neuzturoties ilgāk kā nepieciešams;
 • skolotāji mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādes telpās lieto mutes un deguna aizsegus (saskaņā ar SPKC norādēm – maskas);
 • skolēni tiek aicina’ti lietot sejas aizsegus koplietošanas telpās.

5. –  9. KLASE

 • mācību darbs notiek attālināti;
 • mācību stundu sarakstā (SKATĪT ŠEIT) norādītas tiešsaistes stundas (dzeltena krāsa) un pašvadītā mācību darba stundas (rozā krāsa);
 • individuālās nodarbības notiek attālināti saskaņā ar katra pedagoga ieteikto mācību formu.

I – IV KURSS 

 • mācību darbs notiek attālināti (stundu sarakstu SKATĪT ŠEIT);
 • klātienē drīkst notikt (nav obligāta prasība) viena specialitātes nodarbība nedēļā (līdz 60 minūtēm) un vispārizglītojošo priekšmetu individuālā konsultācija, stingri ievērojot visus epidemioloģiskos drošības noteikumus;
 • skolotāji un audzēkņi mācību procesa laikā un ārpus tā skolas telpās lieto mutes un deguna aizsegus (saskaņā ar SPKC norādēm – maskas);
 • vidusskolas audzēkņi skolā neuzturas ārpus mācību procesa! Skolu pamet uzreiz pēc nodarbības.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, SAGATAVOŠANAS GRUPA

 • mācību darbs notiek attālināti.

PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas direktora Jāņa Ziņģīša rīkojums


Stundu saraksti programmām (Saskaņots: 2020. gada 27. augusta rīkojums Nr. 1-12-N/D/144):


  Stundu saraksta skaidrojumi:

 • m – mūziklu programma
 • – džeza programma
 • d – diriģentu programma
 • v – vokālā programma
 • M – meitenes
 • Z – zēni

Skolas darba plāns, ieskaišu, eksāmenu grafiks SKATĪT ŠEIT