PIKC NMV Rīgas Doma kora skola Meža iela 15, Rīga, LV – 1048 rdks@nmv.lv 67804770

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” direktors Jānis Ziņģītis info@nmv.lv
NMV Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks rdks@nmv.lv Pieņemšanas laiki: pirmdien 15.00 – 17.00 otrdien 08.30 – 10.00
Lietvede Daina Vaitkevica 67804770, rdks@nmv.lv Darba laiks: P. – C. 9.00 – 17.00 Pk. 9.00 – 16.00
Direktora vietniece izglītības jomā (mūzikas programmas) Egija Ozoliņa 67804771, Egija.Ozolina@nmv.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Andžāne 67804772, Sarmite.Andzane@nmv.lv
Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Vita Virza 67804772, Vita.Virza@nmv.lv
Projektu vadītāja Aleksandra Āboliņa 67804773, Aleksandra.Abolina@nmv.lv
Izglītības metodiķis Jānis Erenštreits Janis.Erenstreits@nmv.lv
Izglītības metodiķe Vita Zemture Kursi@nmv.lv
Vita.Zemture@nmv.lv
NMV RDKS personāldaļa Iveta Gredzena Iveta.Gredzena@nmv.lv
NMV galvenā grāmatvede Ieva Druviniece Ieva.Druviniece@nmv.lv
Izglītības programmas Diriģēšana vadītājs, RDKS jauktā kora diriģents Jurģis Cābulis Jurgis.Cabulis@nmv.lv
Izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja Antra Jankava Antra.Jankava@nmv.lv
Izglītības programmas Mūzikadžeza mūzika vadītājs Tālis Gžibovskis Talis.Gzibovskis@nmv.lv
Izglītības apakšprogrammas Mūziklu dziedātājs vadītāja Annija Putniņa Annija.Putnina@nmv.lv
Izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs Aivars Krastiņš Aivars.Krastins@nmv.lv
Rīgas Doma zēnu kora diriģents Mārtiņš Klišāns Martins.Klisans@nmv.lv
Rīgas Doma zēnu kora projektu vadītāja Ilze Baumane Ilze.Baumane@nmv.lv
Rīgas Doma meiteņu kora diriģente Aira Birziņa Aira.Birzina@nmv.lv
Rīgas Doma meiteņu kora projektu vadītāja Inese Beķere Inese.Bekere@nmv.lv
Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu metodiskās komisijas vadītāja Jūlija Jonāne Julija.Jonane@nmv.lv
Klavierspēles pedagogu metodiskās komisijas vadītāja Sarmīte Ārenta Sarmite.Arenta@nmv.lv
Solo dziedāšanas pedagogu metodiskās komisijas vadītāja Valda Tračuma Valda.Tracuma@nmv.lv
NMV RDKS bibliotēka Inguna Štāle biblioteka.rdks@nmv.lv
NMV RDKS mūzikas bibliotēka, fonotēka Maija Veinberga fonoteka.rdks@nmv.lv
NMV RDKS datorsistēmu administrators Māris Kalbergs Maris.Kalbergs@nmv.lv
NMV RDKS saimniecības daļas vadītājs Edgars Tašņickis Edgars.Tasnickis@nmv.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja Baiba Brača dienestaviesnica@nmv.lv
Skolas psiholoģe Kristīne Vagule kristine.vagule@gmail.com
Skolas dežurants   67804780