PIKC NMV Rīgas Doma kora skola Meža iela 15, Rīga, LV – 1048 rdks@nmv.lv 67804770

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” direktors

Jānis Ziņģītis

info@nmv.lv

NMV Rīgas Doma kora skolas vadītājs

Gints Ceplenieks

rdks@nmv.lv Pieņemšanas laiki: pirmdien 15.00 – 17.00 otrdien 08.30 – 10.00

Lietvede

Daina Vaitkevica

67804770, rdks@nmv.lv Darba laiks: P. – C. 9.00 – 17.00 Pk. 9.00 – 16.00

Direktora vietniece izglītības jomā (mūzikas programmas)

Egija Ozoliņa

67804771, Egija.Ozolina@nmv.lv

Direktora vietniece izglītības jomā

Sarmīte Andžāne

67804772, Sarmite.Andzane@nmv.lv

Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja

Vita Virza

67804772, Vita.Virza@nmv.lv

Projektu vadītāja, RDKS jauktā kora projektu vadītāja

Aleksandra Āboliņa

67804773, Aleksandra.Abolina@nmv.lv
MixedChoir@nmv.lv

Izglītības metodiķis

Jānis Erenštreits

Janis.Erenstreits@nmv.lv

Izglītības metodiķe

Vita Zemture

Kursi@nmv.lv
Vita.Zemture@nmv.lv

NMV RDKS personāldaļa

Sandra Sālijuma

Sandra.Salijuma@nmv.lv

NMV galvenā grāmatvede

Ieva Druviniece

Ieva.Druviniece@nmv.lv

Izglītības programmas Diriģēšana vadītājs, RDKS jauktā kora diriģents

Jurģis Cābulis

Jurgis.Cabulis@nmv.lv

Izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja

Antra Jankava

Antra.Jankava@nmv.lv

Izglītības programmas Mūzikadžeza mūzika vadītājs

Tālis Gžibovskis

Talis.Gzibovskis@nmv.lv

Izglītības apakšprogrammas Mūziklu dziedātājs vadītāja

Una Stade

Una.Stade@nmv.lv

Izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs

Aivars Krastiņš

Aivars.Krastins@nmv.lv

Rīgas Doma zēnu kora diriģents

Mārtiņš Klišāns

Martins.Klisans@nmv.lv

Rīgas Doma zēnu kora projektu vadītāja

Ilze Baumane

Ilze.Baumane@nmv.lv

Rīgas Doma meiteņu kora diriģente

Aira Birziņa

Aira.Birzina@nmv.lv

Rīgas Doma meiteņu kora projektu vadītāja

Madara Boka

Madara.Boka@nmv.lv

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu metodiskās komisijas vadītāja

Jūlija Jonāne

Julija.Jonane@nmv.lv

Klavierspēles pedagogu metodiskās komisijas vadītāja (vidusskola)

Diāna Bergmane

Diana.Bergmane@nmv.lv

Klavierspēles pedagogu metodiskās komisijas vadītāja (pamatskola)

Irēna Monastirska-Urtāne

Irena.Urtane@nmv.lv

Solo dziedāšanas pedagogu metodiskās komisijas vadītāja

Valda Tračuma

Valda.Tracuma@nmv.lv

NMV RDKS bibliotēka

Inguna Štāle

biblioteka.rdks@nmv.lv

NMV RDKS mūzikas bibliotēka, fonotēka

Maija Veinberga

fonoteka.rdks@nmv.lv

NMV RDKS datorsistēmu administrators

Māris Kalbergs

Maris.Kalbergs@nmv.lv

NMV RDKS saimniecības daļas vadītājs

Edgars Tašņickis

Edgars.Tasnickis@nmv.lv

Dienesta viesnīcas vadītāja

Baiba Brača

dienestaviesnica@nmv.lv

Skolas dežurants

 

67804780