Mīļie vecāki un skolotāji!

Paldies par brīnišķīgo ceļojumu RDKS skolotāju un vecāku ballē!

Īpašais paldies 1. klases rēderejai – vecākiem, kapteinim Vētram un audzinātājai Andrai Leitei par pārliecinošo kuģa stūrēšanu!

Skolas administrācija