Rīgas Doma kora skolā, LIZDA brīdinājuma streika dienā, 27.11.2015. mācību process notiek daļēji:

  • notiek visas mācību stundas pie pedagogiem, kuri nepiedalās LIZDA streikā;
  • pedagogi, kas piedalās LIZDA streikā, savu mācību stundu laikā nodrošina skolēnu nodarbināšanu.

Skolas administrācija