Iepazīsimies!

18. oktobrī Rīgas Doma kora skolā notika kopējā fotografēšanās.
Te nu mēs esam – visa Rīgas Doma kora skolas saime:

 

2017./2018. mācību gada audzēkņu padome ar savu vadītāju Inesi Beķeri:

Foto: Aivars Krastiņš