Sveicam Rīgas Doma kora skolas Gada balvas 2021/2022 saņēmējus!

Rīgas Doma kora skolas Gada balvas piešķiršanas kārtību SKATĪT ŠEIT.

Lai pieteiktu audzēkni vai pedagogu Gada balvai,
lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA VEIDLAPU un iesniegt to skolas lietvedībā.


2021./2022. mācību gads

Pedagogi un darbinieki

 • Inese Beķere – par radošu, inovatīvu pedagoģisko darbu mācību procesā un audzēkņu padomes darba organizēšanu
 • Aleksandra Āboliņa – par nozīmīgu ieguldījumu realizējot Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma kora skolas jauktā kora projektus
 • Madara Boka – par nozīmīgu ieguldījumu realizējot Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma meiteņu kora TIARA projektus
 • Diāna Bergmane – par krājumu “Parafrāzes par latviešu tautasdziesmām klavierēm” izveidi un aprobāciju; par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Mārtiņš Klišāns – par radošu, inovatīvu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā, īstenojot RDKS Digital satura izveidi
 • Aivars Krastiņš – par radošu, inovatīvu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā, īstenojot RDKS Digital satura izveidi; par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Inita Kamarūte – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes sasniegumiem Imanta Kokara 4. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā
 • Ingrīda Klepere – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņa sasniegumiem Starptautiskajā konkursā Rīgas Doms, projektos – VAK kameropera Ej nu ej, LNOB opera Amāls un nakts viesi

Audzēkņi

 • Alma Kalniņa – par izciliem panākumiem Imanta Kokara 4. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā, mācību olimpiādēs un radošu darbu skolas audzēkņu padomē

2019./2020. un 2020./2021. mācību gads

Pedagogi

 • Irma Pavāre – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem valsts un starptautiskos konkursos.
 • Una Stade – par izcilu pedagoģisko un organizatorisko darbu, radošo iniciatīvu un līdzdalību skolas dzīves norisēs. Par audzēkņu panākumiem un sasniegumiem konkursos un projektos.
 • Ilze Jākobsone – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes sasniegumiem 2. Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē arhitektūras, mūzikas, mākslas jomā. Par Skolas kopsapulču cikla “Latvijai 100”- satura izstrādi un prezentāciju, par radošām iniciatīvām skolas darbā.
 • Indriķis Veitners – par izcilu pedagoģisko un metodisko ieguldījumu džeza mūzikas izglītībā un audzēkņu sasniegumiem.
 • Kārlis Krūmiņš – par izcilu pedagoģisko darbu nodrošinot aktiermeistarības apguvi ar inovatīvām metodēm un formām. Par konsekventu rīcību neatkarīgi no situācijas un apstākļiem, spēju ātri, kreatīvi un pārdomāti rast risinājumus attālināto mācību laikā.
 • Vēsma Sūna – par radošu līdzdalību skolas norisēs un izcilu pedagoģisko darbu, strukturēta mācību procesa nodrošināšanu, aktualizējot dabaszinātņu nozīmi – audzēkņu izvirzīta kandidatūra.

Audzēkņi

 • Julianna Tīruma – par sasniegumiem Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē arhitektūras, mūzikas, mākslas jomā (II pakāpe par pētniecisko darbu “Džeza mūzikas atspoguļojums latviešu preses izdevumos: 1918-1929”).
 • Paula Enija Treilona – par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskos konkursos.
 • Estere Katrīna Pogiņa – par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskos konkursos, mācību olimpiādēs.
 • Dārta Liepiņa – par ieguldījumu audzēkņu padomes darbā, līdzdalību radošajos projektos un teicamu mācību darbu, panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos.
 • Madarai Gailei – par teicamu mācību darbu, panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos, Vallijas lomu izrādē “Kaupēn, mans mīļais”, dalību mūziklā “Rent”.
 • Jaroslavam Orlovam – par drosmīgu un spožu Angel tēla interpretāciju mūziklā “Rent”, dalību mūziklā “Kaupēn, mans mīļais”, par ieguldījumu mūziklu nodaļas attīstībā, veidojot digitālo nošu un pavadījumu arhīvu.

2018./2019. mācību gads

Pedagogi

 • Egijai Ozoliņai par nozīmīgu ieguldījumu skolas izaugsmē
 • Rutai Čerņenokai par ieguldīto darbu, atbalstu, sirsnību un palīdzību visai Rīgas Doma kora skolas saimei
 • Jūlijai Jonānei par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Ilzei Nakasei par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā
 • Ģirtam Bīrītim par izcilu koncertmeistara darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā
 • Dinai Liepiņai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem

Audzēkņi

 • Katrīnai Paulai Felsbergai par teicamu mācību darbu, panākumiem valsts un starptautiskos konkursos, mācību olimpiādēs un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē

2017./2018. mācību gads

Pedagogi

 • Maijai Veinbergai par izcilu pedagoģisko un bibliotekāro darbu
 • Tatjanai Semjonovai par izcilu koncertmeistares darbu un audzēkņu panākumiem valsts un starptautiskos konkursos
 • Jurģim Cābulim par Rīgas Doma kora skolas jauktā kora panākumiem un augstu māksliniecisko sniegumu gada garumā

Audzēkņi

 • Rīgas Doma kora skolas jauktajam korim par izciliem panākumiem konkursā “Praga Cantat 2017” un augstu māksliniecisko sniegumu gada garumā
 • Eliānai Sandai Veinbergai par izciliem panākumiem konkursos un radošajos projektos
 • Līgai Gitai Zīriņai par izciliem panākumiem konkursos un radošajos projektos
 • Artūram Oskaram Mitrevicam par izciliem panākumiem konkursos un radošajos projektos
 • Viesturam Spūlim par izciliem panākumiem valsts mācību olimpiādēs

2016./2017. m.g.

Pedagogi

 • Silvijai Erenštreitei par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Rīgas Doma kora skolas veidošanā
 • Sarmītei Ārentai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ingai Grantei par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Zigmundam Žukovskim par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Sarmītei Andžānei par ieguldījumu Rīgas Doma kora skolas izaugsmē un skolas darbības pilnveidošanā
 • Rihardam Adovičam par precīziem un matemātiski pārliecinošiem darba rezultātiem

Audzēkņi

 • Nikam Freimanim par izciliem panākumiem konkursos un radošos projektos
 • Annijai Kristiānai Ādamsonei par izciliem panākumiem konkursos
 • Matīsam Circenim par izciliem panākumiem konkursos un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Rūtai Olekšai par aktīvu un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Annai Klišānei par aktīvu un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Laurai Ozoliņai par izciliem panākumiem konkursos un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Elvīrai Avotai par izciliem panākumiem konkursos

2015./2016. m.g.

Pedagogi

 • Ingai Bērziņai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Indriķim Veitneram par izcilu pedagoģisko darbu un 2015. gada kvalifikācijas eksāmena rezultātiem
 • Irēnai Pelnēnai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Irēnai Monastirskai-Urtānei par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ilzei Baumanei par atbildīgu darbu Rīgas Doma zēnu korī
 • Kristīnei Circenei par aktīvu ārpusskolas projektu realizēšanu
 • Līgai Veisai par aktīvu ārpusskolas projektu realizēšanu
 • Irēnai Ārgalei par izcilu pedagoģisko un audzināšanas darbu

Audzēkņi

 • Līvai Dumpei par izciliem panākumiem konkursos
 • Kristapam Ivanovam par izciliem panākumiem konkursos
 • Agnesei Malnačai par aktīvu un radošu ārpusklases darbu un darbu audzēkņu padomē

2014./2015. m.g.

Pedagogi

 • Mārtiņš Klišāns – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Vita Zemture – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ilona Poikāne – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ieva Ernštreite – par izcilu pedagoģisko darbu
 • Diāna Bergmane – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem

Audzēkņi

 • Laura Lolita Perešivana – par izciliem panākumiem konkursos
 • Undīne Krievāne – par panākumiem mācību olimpiādēs un radošo darbu konkursos
 • Arta Jēkabsone – par panākumiem konkursos un teicamu mācību darbu
 • Kristaps Ivanovs – par izciliem panākumiem valsts un starptautiskos konkursos
 • Artūrs Oskars Mitrevics – par izciliem panākumiem valsts un starptautiskos konkursos un mācību olimpiādēs
 • Rīgas Doma meiteņu koris, diriģente Aira Birziņa, projekta vadītāja Inese Beķere – par koncertuzvedumu „Kartupeļu opera”

Pateicība par ieguldīto darbu, veicinot audzēkņu radošos panākumus:

Valdai Dzenei, Gintam Cepleniekam, Valdai Tračumai, Ingai Bērziņai, Ivetai Šimkus, Uģim Dievbērnam, Aijai Ziņģītei


2013./2014. m.g.

Pedagogi

 • Ruta Vintule – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Vita Virza – par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Antra Jankava – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes panākumiem
 • Edmunds Pūliņš – par izciliem audzēkņu panākumiem sportā
 • Dagnija Tuča – par izcilu ieguldījumu audzināšanas darbā
 • Laimdota Circene – par rūpīgu un atbildīgu darbu

Audzēkņi

 • Laura Štoma – par 1. vietu Vislatvijas jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu

2012./2013.m.g 

Skolotāji

 • Anita Šalha – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Iveta Grunde – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Valdis Bernhofs – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Aija Ziņģīte – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņa sasniegumiem
 • Kristīne Freiberga – par radošu un aktīvu skolas dzīves un audzēkņu padomes darba organizēšanu

Audzēkņi

 • Aivis Greters – par 1. vietu I Starptautiskajā Imanta Kokara Jauno kordiriģentu konkursā
 • Vizma ZvaigzneMatīss TučsJānis Pēlmanis – par 1. vietu LR3 Klasika konkursā „Nošu Domino”
 • Laura Lolita Perešivana – par 1. vietu Alfrēda Kalniņa Jauno vokālistu konkursā
 • Artūrs Oskars Mitrevics – par Galveno balvu Starptautiskajā pianistu konkursā „Concours Musical de France 2013”

2011./2012. m.g.

Skolotāji

 • Ingrīda Kalniņa  – par  izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Daina Libauere – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Mudīte Rutkovska – par izcilu pedagoģisko darbu
 • Vita Kreicberga – par izcilu pedagoģisko darbu
 • Guna Grimsta – par izcilu pedagoģisko darbu īstenojot RDKS radošos projektus

Audzēkņi

 • Vizma Zvaigzne (III k.) – par izciliem sasniegumiem konkursos, olimpiādēs un darbu skolas audzēkņu padomē
 • Jānis Pēlmanis (II k.) – par izciliem sasniegumiem konkursos
 • Stefānija Sidorenko (IV k.) – par izciliem panākumiem konkursā
 • Matīss Circenis (8.kl.) – par izciliem panākumiem konkursos                             

2010./2011. m.g.

Pedagogi

 • Tālis Gžibovskis – par profesionāli izcilu darbu,kas rezultējies audzēkņu panākumos starptautiskajos bundzinieku konkursos un kvalifikācijas eksāmenos
 • ATZINĪBA Ēriks Ešenvalds – par radošu un prasmīgu darbu, veicinot audzēkņa radošos panākumus jauno komponistu konkursā

Audzēkņi

 • Jēkabs Jančevskis – par rūpīgu un mērķtiecīgu darbu, kaldinot panākumus jauno komponistu radošajā konkursā
 • ATZINĪBA Aleksandrs Okonovs – par iniciatīvu, atsaucību  un radošu ieguldījumu skolas videoarhīva veidošanā
 • ATZINĪBA Valdis Avotiņš – par iniciatīvu, atsaucību un radošu ieguldījumu skolas videoarhīva veidošanā

2009./2010. m.g.

Skolotāji

 • Aira Birziņa –  par  RDKS meiteņu kora  panākumiem  41.Starptautiskajā koru konkursā Tolosā
 • Valda Dzene –  par ieguldīto darbu un audzēkņu panākumiem Starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā Lietuvā
 • Līga Ādamsone –  par ieguldīto darbu un audzēkņu panākumiem Valsts konkursā diriģēšanā

Audzēkņi

 • RDKS meiteņu koris – par panākumiem 41.Starptautiskajā koru konkursā Tolosā
 • Daumants Kalniņš – par panākumiem Starptautiskajos konkursos
 • Dārta Treija – par panākumiem Valsts konkursā diriģēšanā
 • Terēze Upatniece – par panākumiem Valsts konkursā diriģēšanā
 • Laima Lediņa –  par panākumiem Starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā Lietuvā
 • Ilona Popova –  par panākumiem Starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā Lietuvā un nozīmīgu  darbu skolas audzēkņu pašpārvaldē
 • Jēkabs Jančevskis – par panākumiem  X IV Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā
 • Līga Liedskalniņa – par panākumiem konkursā Saxophonia un XIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju  konkursā
 • Sintija  Šmite – par panākumiem latviešu valodas olimpiādē un teicamu mācību darbu

2008./2009. m.g.

Skolotāji

 • Jānis Erenštreits
 • Mārtiņš Klišāns
 • Aivars Krastiņš
 • Irēna Pelnēna
 • Dagnija Sabale

Audzēkņi

 • Una Stade

2007./2008. m.g.

Skolotāji

 • Ārija Epnere
 • Iveta Šimkus
 • Valda Tračuma

Audzēkņi

 • Sanda Audere
 • Katrīna Kivleniece
 • Eduards Vācietis
 • Jānis Liepiņš

2006./2007. m.g.

Skolotāji

 • Māris Sirmais
 • Ieva Saliņa
 • Inga Bērziņa

Audzēkņi

 • Zane Stafecka
 • Mārtiņš Subatovičs
 • Katrīna Kivleniece

2005./2006. m.g.

Audzēkņi

 • Monta Martinsone
 • Daumants Kalniņš
 • Mārcis Imants