2018. gadā  Izglītības kvalitātes valsts dienests deleģējis NMV Rīgas Doma kora skolai tiesības ārpus formālās izglītības ietvaros veikt profesionālās kompetences novērtēšanu programmā Mūzika un atbilstoši noteikumiem piešķirt džeza mūziķa  profesionālo kvalifikāciju.

Sīkāka informācija:
Egija Ozoliņa
direktora vietniece izglītības jomā
egija.ozolina@nmv.lv