Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks, visu pedagogu vārdā, izsaka pateicību 1. klases vecākiem un audzinātājai Andrai Leitei par izcilu vecāku – pedagogu balles “Kam vēl nav 100” organizēšanu un īstenošanu!