RDKS pedagoģiskās padomes sēde – otrdien, 20. jūnijā plkst. 14.00 Kora zālē