2021./2022. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvlaiks no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim
ziemas brīvlaiks no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim
pavasara brīvlaiks no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 18. martam
vasaras brīvlaiks no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam