Direktora rīkojumu par darba kārtību un drošību svētku brīvdienās un izglītojamo ziemas brīvlaikā skatīt šeit.