Iestājeksāmenu rezultāti SKATĪT ŠEIT

8. jūnijā plkst. 18.00 RDKS Kora zālē jaunuzņemto 1. klases audzēkņu vecāku tikšanās ar skolas administrāciju un klases audzinātāju Vitu Virzu.