• Skolēnu radošais konkurss “Zvaigzne 2018”

Fēlikss Hitka 1. vieta

Pateicamies pedagoģei Dainai Libauerei par audzēkņa sagatavošanu konkursam!