Apsveicam!

  • Visas Latvijas jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu

Katrīnai Paulai Felsbergai 2. pakāpes diploms

Izsakām pateicību skolotājai Ancei Purmalei un koncertmeistarei Tatjanai Semjonovai par audzēknes sagatavošanu konkursam!
diploms 001