Audzēkņu padomes pirmā tikšanās pirmdien, 7. septembrī plkst. 12.45 105. kabinetā.

Audzēkņu padomē piedalās vismaz viens pārstāvis no katras klases/ kursa (5.kl.-IVk.)

Audzeknu padome