Vidējās profesionālās izglītības programma Vokālā mūzika (33212061) – specialitātē dziedātājs

Dziedāšanas specialitātē tiek īpaši sagatavoti nākamie solisti un profesionāli kora dziedātāji. Līdzās vispārējām mūzikas teorijas disciplīnām programma paredz intensīvu solo dziedāšanas, vokālā ansambļa, itāļu valodas, skatuves kustības un runas kultūras apguvi.

Daudzu gadu garumā par Rīgas Doma kora skolas solistu sniegumu klausītāji priecājušies ne tikai Rīgā un Latvijā, bet arī Maskavas Lielajā teātrī, Viļņā, Zviedrijā, Ungārijā, Japānā, ASV, kā arī citās pasaules valstīs, kur viesojušies zēnu un meiteņu kori. Jau gadiem ilgi izcilākie skolas solisti piedalās dažādās Latvijas Nacionālās operas izrādēs, mūziklos, sadarbības projektos.

Tā kā koros vienmēr vajadzīgi skaistu balsu īpašnieki, kuri uz skatuves spēj sevi apliecināt arī kā solisti, tad Vokālā nodaļa allaž bijusi viena no Rīgas Doma kora skolas speciālās izglītības pamata sastāvdaļām. Lai mazās balstiņas attīstītu un izkoptu, nepieciešams ļoti ilgstošs, pacietīgs un prasmīgs vokālo pedagogu darbs, tāpēc jau sākot ar pirmo klasi, katrs audzēknis savas balss dotības un vokālās prasmes izkopj pie vokālā pedagoga individuālās stundās. Dziedāšanas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja – Valda Tračuma.

Pabeidzot profesionālās ievirzes programmu „Kora klase”, 9. klases audzēkņi ne vienmēr izlemj savu turpmāko dzīvi saistīt ar diriģēšanu, bet bieži vien vēlas vidusskolā turpināt pilnveidoties tieši vokālajā meistarībā. Atsaucoties uz šo lielo interesi par vokālo mākslu, 2005. gadā Rīgas Doma kora skolā tika ieviesta un jau vairākus gadus ļoti sekmīgi darbojas izglītības programma: Vokālā mūzika – akadēmiskā dziedāšana. Programmas vadītāja – Antra Jankava.

Kopš 2007. gada RDKS vokālie pedagogi, būdami gan Latvijas, gan Starptautiskās Dziedāšanas skolotāju asociācijas biedri, aktīvi piedalās asociācijas konferencēs un semināros, sniedz publiskas meistarklases un nākotnē cer īstenot ieceri par savu jauno vokālistu konkursa izveidošanu. Saņemot neskaitāmus komplimentus, RDKS audzēkņi bieži tiek aicināti dziedāt ārzemju profesoru meistarklasēs. Daudzus gadus RDKS ir bāzes skola JVLMA Vokālās katedras studentiem pedagoģiskās prakses apgūšanā vokālajā darbā ar bērniem un pusaudžiem. RDKS absolventi vokālās studijas turpina gan Latvijas Mūzikas akadēmijā, gan dažādās ārvalstu augstskolās.

Vērtīga un panākumiem bagāta ir RDKS audzēkņu dalība Latvijas un starptautiskos jauno vokālistu konkursos, kuros viņi sevi apliecina gan ar muzicēšanas prasmi, gan stila un muzikālās gaumes izjūtu, kas šajā vecuma posmā ir ārkārtīgi svarīgi. Ikdienā strādājot radoši, aizrautīgi un ar mīlestības pilnu attieksmi pret katru audzēkni, RDKS vokālo pedagogu kolektīvs rūpējas, lai skolas audzēkņi varētu veidoties par izciliem un konkurētspējīgiem vokālistiem, par zinošiem un prasmīgiem vokālajiem pedagogiem, kā arī par pieprasītiem Latvijas profesionālo koru māksliniekiem.