Profesionālās pilnveides izglītības programma Mūsdienu ritma mūzika (20P21209) (maksas programma)

RDKS 2003. gadā kā pirmā Latvijā no pašiem pamatiem izstrādāja, izveidoja un ieviesa profesionālo pilnveides (jeb vakara) programmu „Mūsdienu ritma mūzika”. Programma darbojas ļoti sekmīgi, ir ļoti pieprasīta. Mācību ilgums – 2 gadi.

Uzņemšana programmā notiek ik pa 2 gadiem – pēc kārtējā kursa beigām. Mācību saturs: improvizācija, džeza teorija, džeza solfedžo, džeza un rokmūzikas vēsture, obligāta sitamo instrumentu, klavieru un ansambļa (džeza orķestra) spēles apguve un prakse, aranžēšana. Pēc programmas apguves audzēkņi saņem apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Profesionālās pilnveides programmā Mūsdienu ritma mūzikā tiek uzņemti audzēkņi bez vecuma ierobežojuma ar priekšzināšanām mūzikas priekšmetos.

Iestājeksāmeni – tests mūzikas pamatos (solfedžo, harmonija), specialitāte, klavierspēle. Programma ir veidota, pamatojoties uz Latvijas mūzikas tirgus situācijas prasībām, kā arī balstoties uz starptautisku pieredzi šāda veida izglītības veidošanā. Programmas pamatkoncepcija ir vispusīgi sagatavot audzēkni darbam mūsdienu mūzikas tirgū, veicināt džeza un citu moderno mūsdienu mūzikas žanru attīstību profesionālā līmenī, kā arī veidot savstarpējus kontaktus starp ieinteresētajiem mūziķiem Latvijā un ārvalstīs.

RDKS Mūsdienu ritma mūzikas izglītības programma ir IASJ (starptautiskās džeza skolu asociācijas) dalībniece kopš 2003. gada rudens. Sadarbojoties ar IASJ, jau esam ieguvuši daudz starptautisku kontaktu, un tiek veidoti kopīgi projekti ar vairākām džeza skolām Eiropas valstīs (Spānija, Nīderlande, Dānija), kuros paredzēta pasniedzēju un studentu tālākizglītība, apmaiņas braucieni, koncerti un meistarklases. Mūsdienu ritma mūzikas programmas vadītājs piedalījās IASJ pirmajā džeza izglītības konferencē Hāgā (Nīderlande) 2003. gada novembrī, bet 2004. gada jūnijā Mūsdienu ritma mūzikas izglītības programmas pedagogu un audzēkņu delegācija piedalījās IASJ ikgadējā džeza skolu seminārā Freiburgā, (Vācijā). 2005. gadā RDKS notika IASJ prezidenta, pazīstamā saksofonista Karlheinca Miklina vizīte Latvijā. RDKS džeza nodaļas audzēkņi ir piedalījušies IASJ semināros Krakovā (Polijā) 2005. un Sjēnā (Itālija) 2007. gadā.

Programmas pasniedzēji ir Latvijas vadošie džeza mūzikas izpildītāji – Inga Bērziņa, Tālis Gžibovskis, Indriķis Veitners, Madars Kalniņš, Zigmunds Žukovskis, Andrejs Jevsjukovs, Raitis Ašmanis, Uģis Prauliņš u.c.

Pateicoties pasniedzēju augstajam profesionālajam līmenim un mākslinieciskajai darbībai, mācību process ir cieši saistīts ar praksi, kas ir viens no mūsu izglītības programmas mērķiem. Notiek cieša sadarbība ar līdzīga profila mācību iestādēm Latvijā (Latvijas Mūzikas akadēmija, RPIVA), kā arī ar jau ilgāku laiku pastāvošajām džeza skolām ārvalstīs (Vācijā, Dānijā, Holandē, Spānijā, kā arī Igaunijā un Lietuvā).

Programmas vadītājs – Aivars Krastiņš