Vidējās profesionālās izglītības programma Kora diriģēšana (3321205) – specialitātē kora dziedātājs, kormeistars

Viena no Rīgas Doma kora skolas pamatmisijām ir rūpēties par Dziesmu svētku tradīciju turpināšanu nākamajās paaudzēs, tāpēc visus septiņpadsmit gadus īpaša loma skolā bijusi kordiriģēšanas nodaļai, kura apliecinājusi sevi kā viena no nozīmīgākajām jauno diriģentu kadru kalvēm Latvijā. Diriģēšanas nodaļas kodolu veido RDKS Kora klases absolventi, kuri vidusskolā turpina pilnveidot savas spējas diriģēšanas jomā un jau mācību laikā sāk strādāt par kormeistariem dažādos kolektīvos. Savu profesionālo meistarību audzēkņi regulāri apliecina Valsts konkursos.

Pakāpeniski pieaugot audzēkņu skaitam, ļoti nozīmīgs notikums ar nepārvērtējamu nozīmi pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanā jaunajiem diriģentiem, bija vidusskolas mācību kora izveidošana 1996. gadā. Tā sastāvu veido kordiriģēšanas un vokālās nodaļas audzēkņi. Korī strādāt un nostiprināt gan diriģenta, gan kora dziedātāja iemaņas var visi audzēkņi, sākot jau ar pirmo kursu. Lai arī mācību kora prioritāte nav koncertdarbība, tomēr korim bijušas arī daudzas spilgtas uzstāšanās.

Kordiriģēšanas nodaļas audzēkņi un absolventi apliecinājuši sevi gan kā Dziesmu svētku kustības turpinātāji – prasmīgi mūziķi, kormeistari, diriģenti un virsdiriģenti (2013. gadā Kaspars Ādamsons pirmoreiz kļuva par Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģentu, 2010. gadā – par Skolēnu dziesmu svētku virsdiriģentu), gan kā īsteni profesionāļi kora dziedātāju specifikā. Aizvadītie Dziesmu svētki bijis visspilgtākais apliecinājums RDKS ieguldījumam diriģentu audzināšanā – Koru karos galvenās balvas saņēma tieši mūsējie:

  • Grand Prix koriem SŌLA (mākslin. vadītājs Kaspars Ādamsons, diriģenti Rūdolfs Bacāns, Jēkabs Jančevskis) un KAMĒR… (mākslin. vadītājs Jānis Liepiņš, diriģenti Aivis Greters, Vilhelms Vācietis),
  • 1. vieta koriem MASKA (diriģents Jānis Ozols) un SWEDBANK (mākslin. vadītājs Artūrs Ancāns, diriģenti Jurģis Cābulis, Matīss Tučs)

RDKS absolventi Kārlis Rūtentāls, Jānis Strazdiņš, Rūdolfs Bērtiņš, Pēteris Vaickovskis dzied Latvijas Radiokorī; Rūdolfs Bacāns, Dārta Treija, Eduards Vācietis, Linda Pētersone –Valsts akadēmiskajā korī „Latvija”. Skolā iegūto zināšanu daudzpusīgums, absolventiem ļauj sevi apliecināt arī citās muzikālās dzīves jomās – kaut vai minam populāros vokālās grupas „Cosmos” puišus, dziedātāju Gunāru Kalniņu, ērģelniekus Unu Cintiņu un Jāni Pelši, aktrisi Ievu Pļavnieci, dzejnieku Martu Pujātu, grupu „Instrumenti”, „Latvian Voices”, „Framest” dalībniekus.

Starp nodaļas pedagogiem ir Dziesmu svētku virsdiriģenti Gints Ceplenieks, Mārtiņš Klišāns.

Kora diriģēšanas programmā ietvertas individuālās nodarbības diriģēšanā, partitūras spēlē, klavierspēlē, solo dziedāšanā, kā arī grupas stundas kora mācībā un kora literatūrā, radošajā praksē, mūzikas teorijā, solfedžo, harmonijā un polifonijā, latviešu, ārzemju un mūsdienu mūzikas literatūrā un, protams, dziedāšana un diriģēšana mācību korī.

Programmas vadītājs – Jurģis Cābulis