Vidējās profesionālās izglītības programma Diriģēšana (33212051) – specialitātē kormeistars, kora dziedātājs

Rīgas Doma kora skolas profesionālā izglītības programma Diriģēšana ir uz augstu profesionalitāti un kvalitāti virzīta programma – balstīta uz koleģiāli tendētu sadarbību starp audzēkni un pedagogu. Diriģēšanas programmā strādā augsti kvalificēti un motivēti pedagogi, kuri, laikā no I līdz IV kursam, savas zināšanas un pieredzi nodod audzēknim. Pedagoga un audzēkņa sadarbība vistiešākajā mērā ir virzīta uz jaunā diriģenta pakāpenisku tehnisko un māksliniecisko attīstību.
Mācības šajā specialitātē audzēknim nodrošina labas prakses iespējas – strādāt un dziedāt ļoti labā un profesionāli tendētā jauktajā korī. Koris darbojas kā laboratorija jaunajam diriģentam, kurā notiek pirmā reālā saskarsme ar šo profesiju. IV kursā audzēknis – jaunais diriģents, noslēdzot mācības skolā, sniedz koncerteksāmenu ar šo augstā līmenī sagatavoto māksliniecisko vienību.

Starp Rīgas Doma kora skolas izglītības programmas Diriģēšana absolventiem ir vairāki Latvijā un Eiropā novērtēti un atpazīstami mākslinieki, piemēram:

  • Kaspars Ādamsons – Latvijas Nacionālās operas un baleta kormeistars un diriģents;
  • Jānis Liepiņš – Latvijas Nacionālās operas un baleta diriģents;
  • Valdis Butāns – Profesionālā pūtēju orķestra Rīga mākslinieciskais vadītājs;
  • Jānis Ozols – Baltijas jūras koru konkursa mākslinieciskais vadītājs;
  • Jurģis Cābulis – Rīgas Profesionālā kamerkora AVE SOL diriģents;
  • Jēkabs Jančevskis – Komponists.

Programmas Diriģēšana vadītājs:
Jurģis Cābulis