Vidējās profesionālās izglītības programma Mūzika (3321209) – specialitātē džeza mūziķis

RDKS kā viena no pirmajām vidējās profesionālās izglītības iestādēm piedāvā daudzpusīgu džeza mūzikas programmu, kas aptver specialitāti (instrumenta spēli vai dziedāšanu), džeza solfedžo, harmoniju, vēsturi un literatūru, improvizāciju, kā arī paredz kāda izvēles instrumenta (tajā skaitā arī obligātu sitaminstrumentu un basģitāras) spēli, ansambļa muzicēšanu, kompozīciju, aranžēšanu un elektroniskās mūzikas apguvi.

Zēnu pārsvara nodrošinājumu pamatskolas klasēs diktē dabas likums par zēnu balss ierobežoto kalpošanas laiku korī. Profesionāli teicams zēnu koris vienmēr rūpēsies par nepārtrauktu dziedātāju papildinājumu. Šādas rezerves nodrošinājums sākumskolā ir obligāts. Lai veicinātu muzikāli apdāvināto zēnu tālākizglītību vecākajās klasēs un vidusskolā, RDKS bez tradicionālās kora diriģēšanas specialitātes, 2003. gadā kā pirmā Latvijā no pašiem pamatiem izstrādāja, izveidoja un ieviesa profesionālo pilnveides (jeb vakara) programmu „Mūsdienu ritma mūzika”, bet 2005. gadā kā pirmā skola Latvijā ieviesa arī vidējo profesionālo izglītības programmu „Džeza mūzika”. Abas programmas darbojas ļoti sekmīgi, ir ļoti pieprasītas. Izglītošanās vienā saimē ar džeza mūzikas nodaļas audzēkņiem lielā mērā stimulējusi pārējo nodaļu audzēkņus apzināt ritma un improvizācijas nozīmi mūzikā, kā arī daudzu citu mūzikas instrumentu spēlētprasmes priekšrocības tālākajā karjerā.

RDKS Mūsdienu ritma mūzikas izglītības programma ir IASJ (starptautiskās džeza skolu asociācijas) dalībniece kopš 2003. gada rudens. Sadarbojoties ar IASJ, jau esam ieguvuši daudz starptautisku kontaktu, un tiek veidoti kopīgi projekti ar vairākām džeza skolām Eiropas valstīs (Spānija, Nīderlande, Dānija), kuros paredzēta pasniedzēju un studentu tālākizglītība, apmaiņas braucieni, koncerti un meistarklases. Mūsdienu ritma mūzikas programmas vadītājs piedalījās IASJ pirmajā džeza izglītības konferencē Hāgā (Nīderlande) 2003. gada novembrī, bet 2004. gada jūnijā Mūsdienu ritma mūzikas izglītības programmas pedagogu un audzēkņu delegācija piedalījās IASJ ikgadējā džeza skolu seminārā Freiburgā, (Vācijā). 2005. gadā RDKS notika IASJ prezidenta, pazīstamā saksofonista Karlheinca Miklina vizīte Latvijā. RDKS džeza nodaļas audzēkņi ir piedalījušies IASJ semināros Krakovā (Polijā) 2005. un Sjēnā (Itālija) 2007. gadā.

RDKS absolventi ir gan Latvijas augstskolu, gan prestižu ārvalstu džeza skolu studenti, daudzi audzēkņi un absolventi jau iekļāvušies un stabili darbojas Latvijas profesionālajā mūzikas vidē – Artis Ločmelis, Nauris Strežs un Reinis Ozoliņš (Latvian Blues band), ģitārists Mārcis Auziņš (viens no šobrīd pieprasītākajiem ģitāristiem Latvijā, cita starpā arī R. Paula pavadītājgrupā), bundzinieks Rūdolfs Dankfelds un basists Toms Poišs (City Jazz Bigband), dziedātāji Daumants Kalniņš, Jūlija Zakirova un Evilena Protektore.

Programmas pasniedzēji ir Latvijas vadošie džeza mūzikas izpildītāji – Inga Bērziņa, Tālis Gžibovskis, Indriķis Veitners, Madars Kalniņš, Zigmunds Žukovskis, Andrejs Jevsjukovs, Raitis Ašmanis, Uģis Prauliņš u.c.

Pateicoties pasniedzēju augstajam profesionālajam līmenim un mākslinieciskajai darbībai, mācību process ir cieši saistīts ar praksi, kas ir viens no mūsu izglītības programmas mērķiem. Notiek cieša sadarbība ar līdzīga profila mācību iestādēm Latvijā (Latvijas Mūzikas akadēmija, RPIVA), kā arī ar jau ilgāku laiku pastāvošajām džeza skolām ārvalstīs (Vācijā, Dānijā, Holandē, Spānijā, kā arī Igaunijā un Lietuvā).

Programmas vadītājs – Tālis Gžibovskis