Rīgas Doma kora skolā 2018./2019. m.g. strādā 120 pedagogi. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:

  • priekšmeta mācīšanas metodikā;
  • pedagoģijā un psiholoģijā;
  • datorzinībās;
  • audzināšanas un skolvadības jautājumos;
  • svešvalodas.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Rihards Adovičs informātika, matemātika
Sarmīte Andžāne vēsture
Irēna Ārgale angļu valoda
Inese Beķere dabas zinības, sociālās zinības
Sandra Bernāte bioloģija
Sandra Bērziņa-Pētersone mājturība
Svetlana Bogdanova krievu valoda
Natālija Buile ģeogrāfija
Ieva Ernštreite angļu valoda
Dace Ērenpreisa kulturoloģija
Jānis Gaiķis mājturība un tehnoloģijas
Iveta Godiņa kristīgā mācība
Iveta Gredzena sociālās zinības
Zanda Gertnere-Klicenko latviešu valoda, literatūra
Ilze Jākobsone vēsture
Elita Lazdiņa mājturība
Rita Lūriņa skatuves kustība
Inga Ļipuncova vācu valoda
Dmitrijs Petrenko aktiermeistarība
Edmunds Pūliņš sports
Jana Roderte vācu valoda
Jolanta Rozenberga sākumskola
Ingūna Strautmane angļu valoda
Vēsma Sūna dabas zinības
Sarmīte Šenberga sākumskola
Iveta Šimkus latviešu valoda
Tatjana Titova vācu valoda
Alda Trokša matemātika
Anna Upeniece – Upeniete itāļu valoda
Vita Vasiļjeva vizuālā māksla
Agrita Veide ķīmija
Vita Virza sākumskola, sociālās zinības
Valdis Zeikats fizika

Klašu audzinātāji

Vita Virza 1. klase
Jolanta Rozenberga 2. klase
Kitija Demidova 3. klase
Sarmīte Šenberga 4. klase
Zanda Gertnere – Klicenko 5. klase
Inese Beķere 6. klase
Iveta Gredzena 7. klase
Elita Lazdiņa 8. klase
Vita Virza 9.A klase
Zanda Gertnere – Klicenko 9.B klase
Anna Upeniece-Upeniete I kurss
Matīss Tučs II kurss
Jurģis Cābulis III kurss
Dagnija Tuča IV kurss

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji

Valdis Bernhofs
Iveta Grunde
Jēkabs Jančevskis
Ilze Jankevica
Jūlija Jonāne – metodiskās komisijas vadītāja
Katarina Skrūzmane
Inese Stupele
Jeļena Ļebedeva
Egija Ozoliņa
Maija Veinberga
Ilze Vilde

Diriģēšanas programmas pedagogi

Līga Ādamsone
Valdis Bernhofs
Rūdolfs Bērtiņš
Aira Birziņa
Jurģis Cābulis – izglītības programmas Diriģēšana vadītājs
Aivis Greters
Inita Kamarūte
Mārtiņš Klišāns
Aivars Krastiņš

Klavierspēles  pedagogi

Sarmīte Ārenta, metodiskās komisijas vadītāja
Irina Balabkina
Diāna Bergmane
Ingrīda Kalniņa
Dina Liepiņa
Digna Markule
Irēna Monastirska – Urtāne
Ilze Nakase
Kristīne Paula
Zane Rubesa
Tatjana Semjonova
Gunta Šmaukstele
Kristīne Šmite
Maruta Švemberga
Elga Zazerska
Aija Ziņģīte

Vokālie pedagogi

Kristīne Barkovska
Kristīne Circene
Valda Dzene
Gundars Dziļums
Inga Grante
Terēze Gretere
Antra Jankava, izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja
Daina Jansone
Egils Jākobsons
Ingrīda Klepere
Maija Klotiņa
Daina Libauere
Irma Pavāre
Eva Pērkone
Ilona Poikāne
Ance Purmale
Anita Šalha
Valda Tračuma, metodiskās komisijas vadītāja
Līga Veisa
Rudīte Zariņa

Mūsdienu un džeza mūzikas programmas pedagogi

Dāvis Jurka Big band
Valdis Bernhofs mūzikas teorija, solfedžo
Dāvis Bindemanis obligātās klavieres
Inga Bērziņa džeza vokāls, combo
Edijs Gņedovskis skaņu režija
Tālis Gžibovskis sitaminstrumenti, combo, izglītības programmas Mūzika vadītājs
Andrejs Jevsjukovs ģitāra, combo
Madars Kalniņš džeza klavieres
Aivars Krastiņš obligātie sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs
Normunds Piesis trompete, combo
Indriķis Veitners saksofons, combo
Zigmunds Žukovskis bass, combo

Mūziklu dziedātāju programmas pedagogi

Edgars Auniņš mūziklu dziedāšana
Rūta Dūduma mūziklu dziedāšana
Eduards Grieznis klavierspēle
Kārlis Krūmiņš aktiermeistarība
Rolands Meržejevskis mūsdienu deja
Annija Putniņa mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris
Inese Romancāne solo dziedāšana
Marika Šaripo klavierspēle
Una Stade mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris

Instrumentu spēles pedagogi

Vita Kalnciema ērģeles
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti
Dagnija Tuča blokflauta
Aija Ziņģīte ērģeles
Vita Zemture flauta

Koncertmeistari

Liene Andreta-Kalnciema
Sarmīte Ārenta
Diāna Bergmane
Anna Berklāva
Ilze Fomina
Eduards Grieznis
Ingrīda Kalniņa
Džūlija Kokina
Dina Liepiņa
Arita Orrava
Līga Paegle
Kristīne Paula
Rita Poļaka
Veronika Rinkule
Zane Rubesa
Tatjana Semjonova
Marika Šaripo
Kristīne Šmite
Aija Ziņģīte

Koru vadītāji

Mārtiņš Klišāns Rīgas Doma zēnu kora diriģents
Rihards Rudzītis Rīgas Doma zēnu kora kormeistars
Aira Birziņa Rīgas Doma meiteņu kora diriģente
Zane Stafecka Rīgas Doma meiteņu kora kormeistare
Jurģis Cābulis RDKS jauktā kora diriģents