Rīgas Doma kora skolā 2021./2022. m.g. strādā 136 pedagogi. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:

  • priekšmeta mācīšanas metodikā;
  • pedagoģijā un psiholoģijā;
  • datorzinībās;
  • audzināšanas un skolvadības jautājumos;
  • svešvalodas.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Rihards Adovičs informātika, matemātika
Sarmīte Andžāne sociālās zinātnes, vēsture
Irēna Ārgale angļu valoda
Inese Beķere dabas zinības, sociālās zinības, bioloģija, ģeogrāfija
Svetlana Bogdanova krievu valoda
Artis Buks Latvijas un pasaules vēsture
Dace Dekšeniece informātika, sabiedrības un cilvēka drošība, datorika
Vasilijs Gredasovs fizika
Ieva Ernštreite angļu valoda
Jānis Gaiķis mājturība un tehnoloģijas
Zanda Gertnere-Klicenko latviešu valoda, literatūra
Iveta Godiņa kristīgā mācība, vācu valoda
Ilze Jākobsone Latvijas un pasaules vēsture
Rolands Meržejevskis sports un veselība
Ūna Laukmane vizuālā māksla
Ieva Moore ekonomika
Edmunds Pūliņš sports un veselība
Jana Roderte vācu valoda, angļu valoda
Jolanta Rozenberga sākumskola
Agnese Sedlere mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Sūna dabas zinības, ķīmija
Sarmīte Šenberga sākumskola
Anna Upeniece-Upeniete itāļu valoda
Iveta Vīduša Latviešu valoda un literatūra
Vita Virza sākumskola, sociālās zinības

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji

Matīss Budovskis aktiermeistarība
Iveta Zinta Ivansone skatuves runa (angļu valoda)
Madara Melne-Tomsone skatuves runa
Dace Micāne-Zālīte skatuves kultūra, aktiermeistarība

Klašu audzinātāji

Agnese Lapiņa 1. klase
Sarmīte Šenberga 2. klase
Vita Virza 3. klase
Jolanta Rozenberga 4. klase
Iveta Gredzena 5. klase
Jana Roderte 6. klase
Zanda Gertnere – Klicenko 7. klase
Inese Beķere 8. klase
Iveta Gredzena 9. klase
Dagnija Tuča I kurss
Inguna Štāle II kurss
Anna Upeniece-Upeniete III kurss
Matīss Tučs IV kurss

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji

Iveta Grunde
Jēkabs Jančevskis
Ilze Jankevica
Jūlija Jonāne – metodiskās komisijas vadītāja
Egija Ozoliņa
Katarina Skrūzmane
Inese Stupele
Laura Švītiņa
Maija Veinberga
Ilze Vilde

Diriģēšanas programmas pedagogi

Līga Ādamsone
Rūdolfs Bērtiņš
Aira Birziņa
Jurģis Cābulis – izglītības programmas Diriģēšana vadītājs
Aivis Greters
Inita Kamarūte
Mārtiņš Klišāns
Aivars Krastiņš

Klavierspēles  pedagogi

Sarmīte Ārenta
Irina Balabkina
Diāna Bergmane, metodiskās komisijas vadītāja
Ilona Birģele
Ingrīda Kalniņa
Dina Liepiņa
Digna Markule
Irēna Monastirska – Urtāne
Ilze Nakase
Kristīne Paula
Rimma Pudāne
Tatjana Semjonova
Gunta Šmaukstele
Kristīne Šmite
Maruta Švemberga
Elga Zazerska
Aija Ziņģīte

Vokālie pedagogi

Kristīne Barkovska
Ansis Bētiņš
Kristīne Circene
Valda Dzene
Gundars Dziļums
Inga Grante
Terēze Gretere
Daina Jansone
Egils Jākobsons
Ingrīda Klepere
Ance Ķirse
Irma Pavāre, izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja
Eva Pērkone
Ilona Poikāne
Baiba Renerte
Anita Šalha
Valda Tračuma, metodiskās komisijas vadītāja, izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja
Aija Veismane-Garkeviča
Rudīte Zariņa

Mūsdienu un džeza mūzikas programmas pedagogi

Atis Andersons harmonija, klavierspēle
Inga Bērziņa džeza vokāls
Dāvis Bindemanis klavierspēle
Edijs Gņedovskis skaņu režija
Tālis Gžibovskis sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūzika vadītājs
Andrejs Jevsjukovs ģitāra
Dāvis Jurka JVLMA & RDKS Bigbends
Madars Kalniņš klavierspēle
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs
Indriķis Veitners saksofons
Zigmunds Žukovskis bass

Mūziklu dziedātāju programmas pedagogi

Edgars Auniņš mūziklu dziedāšana
Rūta Dūduma mūziklu dziedāšana
Annija Hermane mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris, izglītības programmas Mūziklu dziedātājs vadītāja
Aleksandrs Kolbins klasiskā deja
Kārlis Krūmiņš aktiermeistarība
Rolands Meržejevskis mūsdienu deja
Inese Romancāne solo dziedāšana
Una Stade mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris, izglītības programmas Mūziklu dziedātājs vadītāja
Santa Šillere mūziklu dziedāšana

Instrumentu spēles pedagogi

Vita Kalnciema ērģeles
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti
Ieva Nīmane oboja
Dagnija Tuča blokflauta
Vita Zemture flauta

Koncertmeistari

Atis Andersons
Sarmīte Ārenta
Diāna Bergmane
Jeļena Bugajenko
Toms Juhņevičs
Ilze Kalniņa
Džūlija Kokina
Dina Liepiņa
Artūrs Oskars Mitrevics
Arita Orrava
Līga Paegle
Kristīne Paula
Rita Poļaka
Veronika Rinkule
Tatjana Semjonova
Kristīne Šmite
Zane Volberga
Aija Ziņģīte

Koru vadītāji

Mārtiņš Klišāns Rīgas Doma zēnu kora diriģents
Artūrs Oskars Mitrevics Rīgas Doma zēnu kora kormeistars
Aira Birziņa Rīgas Doma meiteņu kora diriģente
Zanda Mališeva Rīgas Doma meiteņu kora kormeistare
Jurģis Cābulis RDKS jauktā kora diriģents
Una Stade RDKS gospeļkora diriģente
Ilona Poikāne 1.-2. klašu ansambļa diriģente
Inese Kudrjavska 1.-2. klašu ansambļa diriģente

Sagatavošanas grupu vadītāji

Ilona Poikāne 1.-2. klašu ansambļa diriģente
Inese Kudrjavska 1.-2. klašu ansambļa diriģente