Rīgas Doma kora skolā 2020./2021. m.g. strādā 136 pedagogi. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:

  • priekšmeta mācīšanas metodikā;
  • pedagoģijā un psiholoģijā;
  • datorzinībās;
  • audzināšanas un skolvadības jautājumos;
  • svešvalodas.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Rihards Adovičs informātika, matemātika
Sarmīte Andžāne vēsture
Irēna Ārgale angļu valoda
Inese Beķere dabas zinības, sociālās zinības
Sandra Bērziņa-Pētersone mājturība
Svetlana Bogdanova krievu valoda
Dace Dekšeniece informātika, sabiedrības un cilvēka drošība
Tatjana Druka fizika
Ieva Ernštreite angļu valoda
Dace Ērenpreisa kulturoloģija
Jānis Gaiķis mājturība un tehnoloģijas
Iveta Godiņa kristīgā mācība, vācu valoda
Iveta Gredzena sociālās zinības
Zanda Gertnere-Klicenko latviešu valoda, literatūra
Ieva Moore ekonomika
Ilze Jākobsone vēsture
Kārlis Krūmiņš teātra māksla
Rolands Meržejevskis sports
Ella Mežule vizuālā māksla
Dmitrijs Petrenko aktiermeistarība
Edmunds Pūliņš sports
Jana Roderte vācu valoda
Jolanta Rozenberga sākumskola
Madara Smalkā angļu valoda
Vēsma Sūna dabas zinības
Sarmīte Šenberga sākumskola
Iveta Šimkus latviešu valoda
Anna Upeniece-Upeniete itāļu valoda
Agrita Veide ķīmija
Vita Virza sākumskola, sociālās zinības

Klašu audzinātāji

Sarmīte Šenberga 1. klase
Vita Virza 2. klase
Jolanta Rozenberga 3. klase
Agnese Lapiņa 4. klase
Jana Roderte 5. klase
Zanda Gertnere – Klicenko 6. klase
Inese Beķere 7. klase
Iveta Gredzena 8. klase
Irēna Ārgale 9. klase
Inguna Štāle I kurss
Anna Upeniece-Upeniete II kurss
Matīss Tučs III kurss
Jurģis Cābulis IV kurss

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji

Iveta Grunde
Jēkabs Jančevskis
Ilze Jankevica
Jūlija Jonāne – metodiskās komisijas vadītāja
Katarina Skrūzmane
Inese Stupele
Jeļena Ļebedeva
Egija Ozoliņa
Maija Veinberga
Ilze Vilde

Diriģēšanas programmas pedagogi

Līga Ādamsone
Rūdolfs Bērtiņš
Aira Birziņa
Jurģis Cābulis – izglītības programmas Diriģēšana vadītājs
Aivis Greters
Inita Kamarūte
Mārtiņš Klišāns
Aivars Krastiņš

Klavierspēles  pedagogi

Sarmīte Ārenta
Irina Balabkina
Diāna Bergmane, metodiskās komisijas vadītāja (vidusskola)
Ilona Birģele
Ingrīda Kalniņa
Dina Liepiņa
Digna Markule
Irēna Monastirska – Urtāne, metodiskās komisijas vadītāja (pamatskola)
Ilze Nakase
Kristīne Paula
Rimma Pudāne
Tatjana Semjonova
Gunta Šmaukstele
Kristīne Šmite
Maruta Švemberga
Elga Zazerska
Aija Ziņģīte

Vokālie pedagogi

Kristīne Barkovska
Kristīne Circene
Valda Dzene
Gundars Dziļums
Inga Grante
Terēze Gretere
Antra Jankava, izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja
Daina Jansone
Egils Jākobsons
Ingrīda Klepere
Maija Klotiņa
Irma Pavāre
Eva Pērkone
Ilona Poikāne
Ance Ķirse
Anita Šalha
Valda Tračuma, metodiskās komisijas vadītāja
Līga Veisa
Rudīte Zariņa

Mūsdienu un džeza mūzikas programmas pedagogi

Atis Andersons harmonija, klavierspēle
Dāvis Jurka JVLMA & RDKS Bigbends
Dāvis Bindemanis klavierspēle
Inga Bērziņa džeza vokāls
Edijs Gņedovskis skaņu režija
Tālis Gžibovskis sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūzika vadītājs
Andrejs Jevsjukovs ģitāra
Madars Kalniņš klavierspēle
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs
Normunds Piesis trompete
Indriķis Veitners saksofons
Zigmunds Žukovskis bass

Mūziklu dziedātāju programmas pedagogi

Edgars Auniņš mūziklu dziedāšana
Rūta Dūduma mūziklu dziedāšana
Artūrs Goba klavierspēle
Eduards Grieznis klavierspēle
Kārlis Krūmiņš aktiermeistarība
Rolands Meržejevskis mūsdienu deja
Annija Hermane mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris
Inese Romancāne solo dziedāšana
Una Stade mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris, izglītības programmas Mūziklu dziedātājs vadītāja
Santa Šillere mūziklu dziedāšana

Instrumentu spēles pedagogi

Vita Kalnciema ērģeles
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti
Dagnija Tuča blokflauta
Vita Zemture flauta

Koncertmeistari

Sarmīte Ārenta
Diāna Bergmane
Jeļena Bugajenko
Eduards Grieznis
Toms Juhņevičs
Liene Andreta Kalnciema
Ilze Kalniņa
Džūlija Kokina
Dina Liepiņa
Artūrs Oskars Mitrevics
Arita Orrava
Līga Paegle
Kristīne Paula
Rita Poļaka
Veronika Rinkule
Tatjana Semjonova
Kristīne Šmite
Aija Ziņģīte

Koru vadītāji

Mārtiņš Klišāns Rīgas Doma zēnu kora diriģents
Aira Birziņa Rīgas Doma meiteņu kora diriģente
Zanda Mališeva Rīgas Doma meiteņu kora kormeistare
Jurģis Cābulis RDKS jauktā kora diriģents