Rīgas Doma kora skolā 2016./2017. m.g. strādā 119 pedagogi. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:

  • priekšmeta mācīšanas metodikā;
  • pedagoģijā un psiholoģijā;
  • datorzinībās;
  • audzināšanas un skolvadības jautājumos;
  • svešvalodas.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Rihards Adovičs informātika, matemātika
Sarmīte Andžāne vēsture
Juris Avotiņš mājturība
Irēna Ārgale angļu valoda
Ilze Baumane angļu valoda, krievu valoda
Sandra Bernāte bioloģija
Sandra Bērziņa mājturība
Svetlana Bogdanova krievu valoda
Ieva Ekmane vizuālā māksla
Ieva Ernštreite angļu valoda
Dace Ērenpreisa kulturoloģija
Kristīne Freiberga kultūras projektu menedžments
Iveta Godiņa kristīgā mācība
Iveta Gredzena sociālās zinības
Guna Grimsta vācu valoda
Zanda Gertnere-Klicenko latviešu valoda, literatūra
Ilze Jākobsone vēsture, sociālās zinības
Vita Kreicberga matemātika
Elita Lazdiņa mājturība
Andra Leite sākumskola, latviešu valoda
Māra Liniņa skatuves runa
Rita Lūriņa skatuves kustība
Ieva Ploriņa latviešu valoda, literatūra, folklora
Edmunds  Pūliņš sports
Jolanta Rozenberga sākumskola
Ingūna Strautmane angļu valoda
Vēsma Sūna dabaszinības, ķīmija
Sarmīte Šenberga sākumskola
Iveta Šimkus latviešu valoda, literatūra
Tatjana Titova vācu valoda
Ilze Trautmane ģeogrāfija
Alda Trokša matemātika
Rita Tura itāļu valoda
Agrita Veide ķīmija
Vita Virza sākumskola, sociālās zinības
Valdis Zeikats fizika, dabaszinības

Klašu audzinātāji

Sarmīte Šenberga 1. klase
Vita Virza 2. klase
Jolanta Rozenberga 3. klase
Andra Leite 4. klase
Elita Lazdiņa 5. klase
Vita Virza 6.A klase
Zanda Gertnere-Klicenko 6.B klase
Inese Beķere 7. klase
Ieva Ploriņa 8.A klase
Zanda Gertnere-Klicenko 8.B klase
Iveta Gredzena 9. klase
Irēna Ārgale I kurss
Ieva Ernštreite II kurss
Ilona Poikāne III kurss
Iveta Grunde IV kurss

 

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji

Valdis Bernhofs
Iveta Grunde
Jēkabs Jančevskis
Ilze Jankevica
Jūlija Jonāne – metodiskās komisijas vadītāja
Katarina Kuliša
Maija Kurme
Jeļena Ļebedeva
Egija Ozoliņa
Maija Veinberga
Ilze Vilde

Diriģēšanas programmas pedagogi

Līga Ādamsone
Valdis Bernhofs
Rūdolfs Bērtiņš
Aira Birziņa
Jurģis Cābulis – izglītības programmas Diriģēšana vadītājs
Gints Ceplenieks
Inita Kamarūte
Mārtiņš Klišāns
Aivars Krastiņš

Klavierspēles  pedagogi

Sarmīte Ārenta, metodiskās komisijas vadītāja
Irina Balabkina
Diāna Bergmane
Silvija Erenštreite
Ingrīda Kalniņa
Baiba Krastiņa
Dina Liepiņa
Irēna Monastirska – Urtāne
Ilze Nakase
Kristīne Paula
Tatjana Semjonova
Gunta Šmaukstele
Kristīne Šmite
Maruta Švemberga
Elga Zazerska
Aija Ziņģīte

Vokālie pedagogi

Kristīne Barkovska
Kristīne Circene
Valda Dzene
Gundars Dziļums
Inga Grante
Antra Jankava, izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja
Daina Jansone
Egils Jākobsons
Ingrīda Klepere
Daina Libauere
Irma Pavāre
Eva Pērkone
Ilona Poikāne
Ance Purmale
Anita Šalha
Valda Tračuma, metodiskās komisijas vadītāja
Dārta Treija
Līga Veisa
Rudīte Zariņa

Mūsdienu un džeza mūzikas programmas pedagogi

Raitis Ašmanis Big band
Valdis Bernhofs mūzikas teorija, solfedžo
Dāvis Bindemanis obligātās klavieres
Inga Bērziņa džeza vokāls, combo
Edijs Gņedovskis skaņu režija
Tālis Gžibovskis sitaminstrumenti, combo,izglītības programmas Mūzika vadītājs
Andrejs Jevsjukovs ģitāra, combo
Madars Kalniņš džeza klavieres
Aivars Krastiņš obligātie sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs
Toms Lipskis solfedžo
Normunds Piesis trompete, combo
Uģis Prauliņš kompozīcija, aranžēšana
Indriķis Veitners saksofons, combo
Zigmunds Žukovskis bass, combo

Mūziklu dziedātāju programmas pedagogi

Kārlis Krūmiņš aktiermeistarība
Rolands Meržejevskis mūsdienu deja
Annija Putniņa mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris
Marika Šaripo obligātās klavieres
Annija Zahovska mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris

Instrumentu spēles pedagogi

Ivars Bezprozvanovs čells
Vita Kalnciema ērģeles
Dagnija Tuča blokflauta
Aija Ziņģīte ērģeles
Vita Zemture flauta

Koncertmeistari

Diāna Bergmane
Ģirts Bīrītis
Ilze Fomina
Ingrīda Kalniņa
Džūlija Kokina
Dina Liepiņa
Irēna Monastirska-Urtāne
Kristīne Paula
Rita Poļaka
Veronika Rinkule
Tatjana Semjonova
Marika Šaripo
Kristīne Šmite
Sintija Šteinkopfa
Aija Ziņģīte

Koru vadītāji

Mārtiņš Klišāns Rīgas Doma zēnu kora diriģents
Matīss Tučs Rīgas Doma zēnu kora kormeistars
Aira Birziņa Rīgas Doma meiteņu kora diriģente
Zane Stafecka Rīgas Doma meiteņu kora kormeistare
Jurģis Cābulis RDKS jauktā kora diriģents