Sarunvalodā vēl aizvien jēdziens „karjera”, visbiežāk tiek lietots, lai apzīmētu sasniegumus profesionālajā darbībā vai akcentētu izvirzīšanos kādā darbības jomā. Tomēr jēdziens karjera neaprobežojas tikai ar profesionālo darbību vien un karjeru nevar pētīt izrauti no pārējās dzīves. Karjera ir process, ko mēs katrs veidojam, realizējam visa mūža garumā.

Veido dzīvi, nevis karjeru!


Karjeras konsultants

Jau kādu laiku mūsu skolā strādā karjeras konsultante Agnese Megne un palīdz audzēkņiem apzināties savas personības unikalitāti, izvēloties savu profesionālo ceļu. Konsultācijas laikā netiek doti gatavi padomi, bet gan tiek veicināta pašu audzēkņu izpratne par sevi un savu atbilstību konkrētai profesijai.

Karjeras konsultante Tev palīdzēs:

  • saprast pašam sevi (savas stiprās un vājās puses, intereses, vēlmes, vērtības, iespējas un pieejamos resursus);
  • veicinās izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū;
  • palīdzēs atklāt to profesionālo virzienu, kas visvairāk atbilst tavai personībai.

Agnese: „Mūsu skolā mācās ar ļoti dažādiem talantiem apveltīti audzēkņi! Vieniem talants ir ārēji ļoti spilgti pamanāms, citiem talants ir kā mazs pumpurs, kurš vispirms ir jāpamana un jāatklāj! Tas var būt veids, kā tiek uztverta pasaule, kā tiek analizēta pieredze, kā tiek vākta un apkopta informācija, kā tiek izsacītas domas…. Mēs katrs esam radīti tikai vienā eksemplārā, mums nav neviena dublikāta, bet reizēm esam apjukuši savās izvēlēs un nespējam ieraudzīt savas stiprās puses. Atklājot savas personības unikalitāti, ir daudz vieglāk izdarīt ar profesiju saistītu izvēli, kā rezultātā pieaug arī motivācija mācīties!”

Kontaktinformācija:

Telefons – 25154384
Epasts – Agnese@arodagentura.lv
Vairāk par Agnesi vari uzzināt mājas lapā – www.arodagentura.lv


Lai palīdzētu Tev atklāt dažādu profesiju ikdienu un iedvesmotu Tevi ar šo cilvēku dzīvesstāstiem, mūsu skola

  • regulāri aicina ciemos dažādas spilgtas personības;
  • rīko Ēnu dienas;
  • nodrošina prakses iespējas.

Profesijas izvēle sākas ar sevi, sevis izpēti. Ir pieejami dažādi testi, kas palīdzēs Tev labāk saprast sevi un savu atbilstību konkrētai profesijai. Tomēr neviens tests nevar aizstāt sarunu ar speciālistu.

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm


Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā un ārzemēs:

http://arodagentura.lv/resursi/studiju-iespejas/

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija www.jvlma.lv

Latvijas Kultūras akadēmija www.lka.edu.lv