2017./2018. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvlaiks no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim
ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim
pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam
vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam
papildbrīvlaiks 1. klasei no 2018. gada 12. februāra līdz 2018. gada 16. februārim