2020./2021. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvlaiks no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim
ziemas brīvlaiks no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim
pavasara brīvlaiks no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam
vasaras brīvlaiks no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam