NMV Rīgas Doma kora skolas aktuālie projekti:

RDKS Stipendiju fonds

atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskos konkursos un meistarklasēs

INFO

aleksandra.abolina@nmv.lv

Meiteņu koris

atbalsts Rīgas Doma meiteņu kora TIARA koncertdarbībai

INFO

inese@girlschoir.lv

Zēnu koris

atbalsts Rīgas Doma zēnu kora koncertdarbībai

INFO

rigaboyschoir@gmail.com

RDKS 25. jubileja

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr. 90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Ziedojumu un dāvinājumu konts
LV07TREL722068900400B

Maksājuma uzdevumā norādīt: RDKS 25

Skola kā izglītības iestāde un visas biedrības kā sabiedriskā labuma organizācijas ir tiesīgas saņemt ziedojumus, savukārt ziedotājiem (privātpersonām un uzņēmumiem) pienākas nodokļu atlaides likumā noteiktajā kārtībā. Vairāk info šeit un šeit.