NMV Rīgas Doma kora skolas aktuālie projekti:

RDKS Stipendiju fonds

atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskos konkursos un meistarklasēs

INFO

aleksandra.abolina@nmv.lv

Meiteņu koris

Jaunu koncerttērpu šūšana

INFO

inese@girlschoir.lv

Zēnu koris

Jaunu koncerttērpu – vestīšu un tauriņu – šūšana.

Nepieciešamā summa – 3600 €

INFO

rigaboyschoir@gmail.com

Skola kā izglītības iestāde un visas biedrības kā sabiedriskā labuma organizācijas ir tiesīgas saņemt ziedojumus, savukārt ziedotājiem (privātpersonām un uzņēmumiem) pienākas nodokļu atlaides likumā noteiktajā kārtībā. Vairāk info šeit un šeit.