07/02/2019

  • Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši”

Roberta Kalniņa 1. vieta
Terēze Anna Pogiņa 3. vieta

 

Paldies skolotājām Dainai Libauerei, Kristīnei Circenei un koncertmeistarei Ritai Poļakai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs

Jurģis Rāts 1. vieta
Rūta Švarcbaha 1. vieta
Katrīna Anna Verhoustinska 2. vieta
Alma Kalniņa 3. vieta

Paldies skolotājām Dinai Liepiņai, Ilzei Nakasei un Irinai Balabkinai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!