Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. m.g.

Iestājeksāmenu prasības solfedžo pamatskolas klasēm (publicēts 10. februārī)

Pieteikuma veidlapa (iespējams aizpildīt gan iepriekš, gan uz vietas skolā)


Rīgas Doma kora skolas 2017./2018. m.g. uzņemšanas pārbaudījumu plāns

  • Stājoties uz 1. klasi

1.jūnijā 10.00 I kārta

2.jūnijā 10.00 II kārta

  • Stājoties uz 5., 7., 9. kl. 5. jūnijā

9.30   Solfedžo (411. kl)

11.00 Klavierspēle (607. kl.)

12.00 Solo dziedāšana (607. kl.)

  • Stājoties uz I kursu profesionālās vidējās izglītības programmās (Diriģēšana /kormeistars, kora dziedātājs/, Vokālā mūzika /dziedātājs/, Vokālā mūzika /mūziklu dziedātājs/, Džeza mūzika /džeza mūziķis/) un Profesionālās pilnveides programmā Mūsdienu ritma mūzika
Datums Laiks Priekšmets Norises vieta Programmas

 

12. jūnijs

 

10.00

11.00

 

 

14.00

Solfedžo – rakstiskā daļa

Mutiskā daļa

 

 

Klavierspēle

411.klase

 

 

 

Džeza mūzika

Mūsdienu ritma mūzika

Vokālā mūzika/mūziklu dziedātājs

 

Vokālā mūzika/mūziklu dziedātājs

13. jūnijs 10.00 Klavierspēle 607.klase Diriģēšana

Vokālā mūzika

12.00 Diriģēšana Diriģēšanas

centrs

Diriģēšana
13.00 Solo dziedāšana 607.klase Diriģēšana

Vokālā mūzika

14. jūnijs 10.00

11.00

Solfedžo-rakstiskā daļa

Mutiskā daļa

411.klase Diriģēšana

Vokālā mūzika

10.00

12.00

Kustību tests

Solo dziedāšana

Zaļā zāle

Kamerzāle

Vokālā mūzika /mūziklu dziedātājs/
10.00

 

Specialitāte (džeza vokāls vai instrumenta spēle)

Klavierspēle

218.klase Džeza mūzika
No 14.00 Pārrunas Skolotāju istaba Diriģēšana

Vokālā mūzika

Vokālā mūzika /mūziklu dziedātājs/

Džeza mūzika