Pēc labi padarīta darba un veiksmīgi noslēgta pirmā mācību semestra,

Rīgas Doma kora skolas saime sveic svētkos visus skolēnus, skolotājus, darbiniekus, vecākus un draugus!

Lai ražīgs, panākumiem bagāts un prieka pilns 2018. gads!