Sasniegumi centralizētajos eksāmenos

Publicēti Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingi par audzēkņu sasniegumiem 2023. gada centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Rezultāti tiek dalīti četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.

Rīgas Doma kora skola kategorijā “Specializētās vidējās mācību iestādes” starp 76 skolām saņēmusi šādus novērtējumus:

  • Nominācijā “Kopvērtējums” – 1. vieta;
  • Nominācijā “Latviešu valoda” – 2. vieta;
  • Nominācijā “Angļu valoda” – 1. vieta (AL*); 2. vieta (OL*);
  • Nominācijā “Matemātika” – 3. vieta.

*AL – augstākais mācību satura apguves līmenis; OL – optimālais mācību satura apguves līmenis


2023. gadā 9. klašu audzēkņi pirmo reizi kārtoja salīdzināmus centralizētos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā. Vērtējums eksāmenos tika izteikts procentos. Vidējais vērtējums valstī angļu valodā – 66,1 %, latviešu valodā – 58,1 %, bet matemātikā – 50,5 %.

Varam lepoties ar mūsu skolas 9. klases audzēkņu augstajiem rezultātiem:

  • angļu valodā – 88,7 %;
  • latviešu valodā – 73,9 %;
  • matemātikā – 71,4 %.

Starp 530 mācību iestādēm angļu valodā mūsu audzēkņi uzrādījuši 8. labāko rezultātu valstī, latviešu valodā – 15. labāko rezultātu un matemātikā – 19. labāko rezultātu.

Mācību priekšmets RDKS, % Vidējais rezultāts valstī, % RDKS rezultāts salīdzinājumā ar vidējo valstī procentpunkti Rezultāts starp 530 skolām
Angļu valoda 88,7 66,1 + 22,6 8
Latviešu valoda 73,9 58,1 + 15,8 15
Matemātika 71,4 50,5 + 20,9 19

Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks izsaka sirsnīgu pateicību ikvienam skolas pedagogam par ieguldīto darbu audzēkņu izglītošanā, īpaši latviešu valodas skolotājām Zandai Gertnerei-KlicenkoIvetai Vīdušai, angļu valodas skolotājām Ievai Ernštreitei, Irēnai Ārgalei, Jana Roderte matemātikas skolotājiem Rihardam AdovičamIngai Ducenai un Vitai Kreicbergai!