Scholarship Foundation

rdks Logo uz vairoga

“Palīdzēsim talantam!”

Aicinām ziedot Rīgas Doma kora skolas talantīgo audzēkņu Stipendiju fondam!

Fonda mērķis – atbalstīt topošo mūziķu dalību meistarklasēs, konkursos, konsultācijās pie nozares speciālistiem, mācību materiālu iegādi, kā arī dalību starptautiskās īstermiņa apmaiņas programmās.

Ziedotājiem – nodokļu atlaides, muzikāls sveiciens un gandarījums.

Starptautisko konkursu un meistarklašu apmeklējums, īstermiņa apmaiņas braucieni ir ļoti būtiska un nepieciešama pieredze mūsdienu izglītībā, īpaši mūzikas jomā. Skola vēlētos saviem audzēkņiem sniegt iespēju regulāri papildināt zināšanas un profesionālās darba iemaņas, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku un veicinātu konkurētspēju gan augstākās izglītības, gan darba jomā.

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr. 90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Ziedojumu un dāvinājumu konts
LV07TREL722068900400B
Maksājuma uzdevumā norādīt: RDKS Stipendiju fondam

RDKS Stipendiju fonda NOLIKUMS (atjaunots 04.11.2019.)

RDKS stipendiju fonda konkursa PIETEIKUMA VEIDLAPA (atjaunots 04.11.2019.):

RDKS stipendiju fonda IESNIEGUMA FORMA PAR NAUDAS ATMAKSU (pievienots 04.11.2019.)

Pieteikšanās uz stipendijām norit atvērta konkursa veidā – visiem RDKS 1. kl. – IV k. audzēkņiem jebkurā laikā ir iespēja iesniegt pieteikumus (nepieciešamie dokumenti – pieteikuma veidlapa, motivācijas vēstule, sekmju izraksts); komisija tos izskatīs 2 nedēļu laikā no iesniegšanas brīža. Visi pieteikumi jāiesniedz Aleksandrai Āboliņai (100. kab.).


2020./2021. m.g. piešķirtās stipendijas:

Npk. Vārds, Uzvārds Klase/ kurss Stipendijas piešķiršanas mērķis
1 Estere Katrīna Pogiņa III kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana XI Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “VIVA LA MUSICA” Daugavpilī
2 Paula Enija Treilona II kurss dalības maksas izdevumu segšana VI Starptautiskā vokālistu konkursa par operdziedātājas Alīdas Vānes balvu finālā, Ventspilī

2019./2020. m.g. piešķirtās stipendijas:

Npk. Vārds, Uzvārds Klase/ kurss Stipendijas piešķiršanas mērķis
1 Estere Katrīna Pogiņa II kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana konkursā “6th International Giulio Perotti Singing Competition” Ekermundē, Vācijā
2 Emīls Gilučs III kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana konkursā “6th International Giulio Perotti Singing Competition” Ekermundē, Vācijā
3 Elīza Šīre I kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana konkursā “6th International Giulio Perotti Singing Competition” Ekermundē, Vācijā
4 Aleksandra Špicberga II kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
5 Anna Luīze Razdovska II kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
6 Maija Beatrise Punka II kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
7 Anna Amanda Stolere IV kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
8 Elizabete Laura Porgante IV kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
9 Artūrs Švarcbahs IV kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
10 Silvija Emīlija Sūna IV kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
11 Krista Kļava-Būmane III kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
12 Dārta Liepiņa III kurss dalības maksas izdevumu segšana II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara balsis 2020”
13 Tīna Enia Goba I kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana krievu tenora Konstantīna Plužņikova meistarklasēs Sanktpēterburgā, Krievijā
14 Elīza Šīre I kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana krievu tenora Konstantīna Plužņikova meistarklasēs Sanktpēterburgā, Krievijā
15 Estere Katrīna Pogiņa II kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana krievu tenora Konstantīna Plužņikova meistarklasēs Sanktpēterburgā, Krievijā
16 Emīls Gilučs III kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana krievu tenora Konstantīna Plužņikova meistarklasēs Sanktpēterburgā, Krievijā
17 Jānis Pīgožnis 3. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
18 Olivers Veldre 5. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
19 Reinards Blūmentāls 3. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
20 Mariss Lakstīgala 6. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
21 Renārs Petrovskis 5. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
22 Gustavs Roberts Siliņš 4. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
23 Aleksandrs Adams Siliņš 2. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
24 Emīls Pāvils Pogiņš 4. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”
25 Edvards Pavļuts 4. klase dalības maksa II Starptautiskajā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivālā-konkursā “Rīgas Doms 2020”

2018./2019. m.g. piešķirtās stipendijas:

Npk. Vārds, Uzvārds Klase/ kurss Stipendijas piešķiršanas mērķis
1 Rīgas Doma kora skolas jauktais koris 9. klase – IV kurss Rīgas Reformātu baznīcas īres izmaksu segšana komponista Jēkaba Jančevska dziesmu izlases ieraksta veikšanai
2 Estere Katrīna Pogiņa I kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana XIV Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā Kohtla-Jarvē, Igaunijā
3 Anna Amanda Stolere III kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana XIV Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā Kohtla-Jarvē, Igaunijā
4 Elizabete Laura Porgante III kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana XIV Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā Kohtla-Jarvē, Igaunijā
5 Emīls Gilučs II kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana XIV Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā Kohtla-Jarvē, Igaunijā
6 Mārtiņš Pāvils Lipskis I kurss dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana XIV Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā Kohtla-Jarvē, Igaunijā
7 Annemarija Moiseja IV kurss ieraksta veikšanas studijā apmaksa

2017./2018. m.g. piešķirtās stipendijas:

Npk. Vārds, Uzvārds Klase/ kurss Stipendijas piešķiršanas mērķis
1 Emīlija Helēna Pavlovska I kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana Royal Academy of Music meistarklasēs “Weekend Vocal Workout” Londonā, Anglijā
2 Eliāna Sanda Veinberga IV kurss ieraksta veikšanas studijā apmaksa
3 Elizabete Laura Porgante II kurss dalības maksas, ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana Starptautiskajā festivālā-konkursā Balašihā, Krievijā
4 Aija Jermoloviča III kurss dalības maksas, ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana Starptautiskajā festivālā-konkursā Balašihā, Krievijā
5 Elīza Šīre 8. klase dalības maksas, ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana konkursā “Dzintara balsis 2018”, Liepājā
6 Aleksandra Špicberga 9. klase daļēja apmaksa ieraksta veikšanai studijā – 10 latviešu komponistu dziesmas
7 Katrīna Paula Felsberga III kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana konkursā “5th International Giulio Perotti Singing Competition”, Ekermundē, Vācijā
8 Undīne Mazjūle I kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana konkursā “5th International Giulio Perotti Singing Competition”, Ekermundē, Vācijā
9 Emīls Gilučs I kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana konkursā “5th International Giulio Perotti Singing Competition”, Ekermundē, Vācijā
10 Anna Amanda Stolere II kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana konkursā “5th International Giulio Perotti Singing Competition”, Ekermundē, Vācijā

2016./2017. m.g. piešķirtās stipendijas:

Npk. Vārds, Uzvārds Klase/ kurss Stipendijas piešķiršanas mērķis
1 Paula Saleniece 6.A klase dalības maksas, ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana Starptautiskajā Jāņa Norviļa jauno pianistu konkursā Madonā
2 Oskars Kalniņš 5. klase dalības maksas, ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana Starptautiskajā konkursā “Young Musician – Tartu 2017”
3 Anna Amanda Stolere I kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana Starptautiskajā konkursā “VIVA LA MUSICA” Daugavpilī
4 Undīne Mazjūle I kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana Starptautiskajā konkursā “VIVA LA MUSICA” Daugavpilī
5 Niks Freimanis IV kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana Starptautiskajā konkursā “VIVA LA MUSICA” Daugavpilī
6 Roberts Kasperovičs 2. klase dalības maksas un ceļa izdevumu segšana XI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā Līvānos
7 Sarma Liede II kurss dalības maksas un ceļa izdevumu segšana Royal Academy of Music meistarklasēs Weekend Vocal Workout Londonā

2015./2016. m.g. piešķirtās stipendijas:

Npk. Vārds, Uzvārds Klase/ kurss Stipendijas piešķiršanas mērķis
1 Kristīne Liede IV kurss ieraksta un dalības maksas segšana konkursā Riga Jazz Stage
2 Līva Dumpe IV kurss ieraksta un dalības maksas segšana konkursā Riga Jazz Stage
3 Aleksandra Špicberga 7.B klase ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Sanktpēterburgā
4 Karīna Laugale II kurss ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Dziesmu putenis
5 Eliāna Sanda Veinberga II kurss ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Dziesmu putenis
6 Katrīna Paula Felsberga I kurss ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Maskavā
7 Anna Stolere 9. klase ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Maskavā
8 Roberta Kumsāre 5.A klase dalības maksas segšana konkursā Jaunais flautists
9 Patriks Stepe II kurss ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana konkursā Viva la Musica Daugavpilī
10 Dagnis Roziņš II kurss ceļa izdevumu segšana apmaiņas braucienam uz Minhenes Jauno džeza skolu
11 Artis Boriss II kurss ceļa izdevumu segšana apmaiņas braucienam uz Minhenes Jauno džeza skolu
12 Artūrs Oskars Mitrevics II kurss ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Maskavā
13 Kristaps Ivanovs IV kurss ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Maskavā
14 Linda Kupča I kurss ceļa, nakšņošanas izdevumu un dalības maksas segšana XIII Starptautiskajā vokālajā meistarklasē Ventspilī
15 Annija Kristiāna Ādamsone III kurss dalības maksas segšana XIII Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos


mlapa