Rīgas Doma kora skolas absolventi studijas turpina gan izglītības iestādēs Latvijā, gan ārzemēs:

Tālākizglītības piedāvājums Vokālās mūzikas programmas audzēkņiem: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija, Hansa Eislera Berlīnes mūzikas augstskola, Vīnes mūzikas un lietišķās mākslas universitāte, Grācas mūzikas un izpildītājmākslas universitāte, Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmija, Čičesteras universitāte, Norvēģijas mūzikas akadēmija, Māstrihtas konservatorija u.c.

Sarunvalodā vēl aizvien jēdziens „karjera”, visbiežāk tiek lietots, lai apzīmētu sasniegumus profesionālajā darbībā vai akcentētu izvirzīšanos kādā darbības jomā. Tomēr jēdziens karjera neaprobežojas tikai ar profesionālo darbību vien un karjeru nevar pētīt izrauti no pārējās dzīves. Karjera ir process, ko mēs katrs veidojam, realizējam visa mūža garumā.

Veido dzīvi, nevis karjeru!


Lai palīdzētu Tev atklāt dažādu profesiju ikdienu un iedvesmotu Tevi ar šo cilvēku dzīvesstāstiem, mūsu skola

  • regulāri aicina ciemos dažādas spilgtas personības;
  • rīko Ēnu dienas;
  • nodrošina prakses iespējas.

Profesijas izvēle sākas ar sevi, sevis izpēti. Ir pieejami dažādi testi, kas palīdzēs Tev labāk saprast sevi un savu atbilstību konkrētai profesijai. Tomēr neviens tests nevar aizstāt sarunu ar speciālistu.

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm


Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā un ārzemēs:

http://arodagentura.lv/resursi/studiju-iespejas/

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija www.jvlma.lv

Latvijas Kultūras akadēmija www.lka.edu.lv