Apsveicam un lepojamies!

  • Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursa D grupā 5. klases audzēknim Gaboram Goldmanim Galvenā balva! Izsakām pateicību skolotājai Ingrīdai Kleperei un koncertmeistarei Diānai Bergmanei par audzēkņa sagatavošanu konkursam!

diploms 002 diploms 001