18. jūnijā plkst. 18.30 Rīgas Doma kora skolas Kora zālē notiks 2019./2020. mācību gada 1. klases vecāku kopsapulce un tikšanās ar klases audzinātāju Vitu Virzu un skolas vadītāju Gintu Ceplenieku!