15. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Domā notiks Rīgas Doma kora skolas 9. klases un IV kursa izlaidums! Mīļi aicinātas tiek ģimenes, draugi un visa skolas saime! Vakarā, plkst. 19.30 – neformālās svinības skolā!

Ielūdz 9. klases un IV kursa audzēkņi un audzinātājas!