Sākot no 18. maija, reflektantiem tiks piedāvāti sagatavošanas darbi iestājeksāmeniem solfedžo uz vidusskolas programmu I kursu – dzirdes analīze (diktāta, intervālu un akordu secību, 10 mūzikas elementu klausīšanos). Vēlam izdošanos!

Paraugbiļetes solfedžo mutiskajai daļai meklē sadaļā Metodiskais darbs – mūzikas izglītība (Jūlija Jonāne – Iestājeksāmenu norise).


Ieteikums!
Mēģini uzrakstīt diktātu 10 atskaņošanas reižu laikā, bet katru secību – pēc 3 atskaņošanas reizēm. Pēc tam apskati pareizās atbildes un pārbaudīt sevi!


4. nedēļas sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES (diktāts, akordu un intervālu secības)
PAREIZĀS ATBILDES (10 mūzikas elementi)


3. nedēļas sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES (diktāts, akordu un intervālu secības)
PAREIZĀS ATBILDES (10 mūzikas elementi)


2. nedēļas sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES


1. nedēļas sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES