14/11/2021

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” direktora Jāņa Ziņģīša RĪKOJUMS Nr. 1-12-N/N/207 par mācību procesa organizēšanu no 2021. gada 15. novembra.