Mans PVN: izglītība

Kultūras ministrijas Radošo Partnerību Programmas RaPaPro
PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas projekts:
Pakalpojumu dizaina jam “Mans PVN: izglītība”

2019. gada 10.-12. janvārī PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas audzēkņi un pedagogi piedalījās pakalpojumu dizaina 48 stundu darbnīcā, darbojoties 13 jauktās grupās. Tika definētas problēmas un izaicinājumi ar kuriem dalībnieki ikdienā saskaras un meklēti tiem radoši risinājumi. Ar dalībniekiem strādāja dizaina domāšanas treneri Ilze Kundziņa, Ilze Supe, Krišjānis Mazurs un Rūdolfs Strēlis. Grupu padarīto prezentāciju rītā vērtēja neatkarīgie eksperti – PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienību absolventi, UX (user experience) dizainere Līga Lētiņa, Andis Groza un Lilita Sparāne.  2019. gada 25. janvārī Rīgas Doma kora skolā notika projekta rezultātu prezentēšana PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas vadībai, skolas vecāku padomes un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvjiem.

    

Pakalpojumu dizaina jam darba kārtību 10.-12. janvārim SKATĪT ŠEIT.
Projekta aprakstu SKATĪT ŠEIT.

Projekta mērķis
Apzināt PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas vides, mācību procesa un ikdienas procesu produktivitāti, kultūrizglītības un dažādu mākslu nozaru profesiju perspektīvas un problēmjautājumus un meklēt tiem risinājumus, apgūstot un pielietojot dizaina domāšanas metodes.

Projekta ideja
Projekta – Pakalpojumu dizaina jam “Mans PVN: izglītība”  ideja radās PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas vadības pārstāvjiem piedaloties Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kuldīgas radošās vasaras skolas organizētajās pakalpojuma dizaina darbnīcās 2018. gada augustā un septembrī. Tika konstatēts, ka iegūtā informācija par problēmjautājumiem un to iespējamajiem risinājumiem kultūrizglītībā ir vērtīga, bet nepilnīga, jo apzināts tikai administrācijas un pedagogu skatījums. Lai to padarītu pilnvērtīgu, vajadzīgs arī kultūrizglītības pamatslāņa – audzēkņu – viedoklis un ieguldījums. Projektā tika pētītas arī iespējamās perspektīvas un problēmsituācijas dalībnieku vidē – PIKC Nacionālajā Mākslu vidusskolā un Talsu Mūzikas skolā. Projekta saturs ir aktuāls visām iesaistītajām pusēm tādēļ, ka tās aktīvi darbojas kultūrizglītības sistēmas uzturēšanā un veidošanā un ir ieinteresētas savu pārstāvēto profesiju perspektīvās. Šobrīd visā pasaulē aktuālais temats – pakalpojumu dizains – nav zināms un saprotams lielākajai daļai skolēnu un pedagogu. Lielākoties tas tiek asociēts tikai ar vizuālo mākslu. Projektā audzēkņiem un pedagogiem bija iespēja, praktiski pielietojot dizaina domāšanas metodes, tās izprast un izmantot turpmāk jau citos kontekstos.

Projekta vadītāja Aleksandra Āboliņa
Projekta vadītājas asistentes Ineta Vīksna, Elīna Čipāne, Ieva Rūtentāle