New Erasmus+ projects

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, Erasmus akreditācijas ietvaros, ir saņēmusi apstiprinājumu jaunam 2024./2025. mācību gada Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektam 411 790,00 EUR apmērā. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2024. gada septembrī. Papildus jau ierastajām audzēkņu un personāla mobilitātēm, šajā mācību gadā tiks īstenota arī audzēkņu dalība prasmju konkursos, darbinieku apmācības, kā arī pieaicināti sadarbības partneru institūciju eksperti.

MIKC NMV Rīgas Doma kora skola saņēmusi apstiprinājumu jaunam Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Profesionālās izglītības sektora stratēģisko partnerību projektam “More than Music” 250 000,00 EUR apmērā. Projektā piedalās 8 partnerskolas no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Nīderlandes, Skotijas un Ziemeļīrijas. Projekta koordinators ir Kainu profesionālās izglītības koledža KAO. Projekta ietvaros mūzikas un mākslu izglītības programmu audzēkņiem būs iespēja piedalīties meistarklasēs un apmaiņas braucienos, kuru laikā tiks apgūtas iemaņas kompozīcijā, ierakstu veidošanā, muzikālā kolektīva tēla veidošanā un mārketingā. Projekta mērķis ir, imitējot mūzikas nozares darba apstākļus mācību vidē, uzlabot skolēnu prasmes sava kā mūziķa publiskā tēla veidošanā, kā arī izkopt uzņēmējdarbības domāšanas veidu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai radošo industriju jomās.